Treści w zakładce "Poznaj program na lata 2021-2027" nie są już aktualizowane.
Aktualne informacje dotyczące Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 są dostępne pod adresem funduszeueswietokrzyskie.pl

Aktualizacja Zasady wyboru członków Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Uchwałą nr 6262/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. przyjęty został zmieniony dokument pn. Zasady wyboru członków Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, określający procedurę wyboru członków wraz z kryteriami, jakie powinny spełniać osoby, wyznaczone do prac w Komitecie Monitorującym Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Data opublikowania:

Zasady wyboru członków Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Uchwałą nr 6151/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2022 r. przyjęty został dokument pn. Zasady wyboru członków Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, określający procedurę wyboru członków wraz z kryteriami, jakie powinny spełniać osoby, wyznaczone do prac w Komitecie Monitorującym Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Data opublikowania: