Dokumenty regionalne

Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego

W  dniu 1 lutego 2022 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie zawarty został Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego.
Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego jest jednym z najważniejszych dokumentów, określających kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Data opublikowania: