Dokumenty regionalne

Zasady komunikacji marki Fundusze Europejskie 2021-2027

Na stronie Portalu Funduszy Europejskich zostały udostępnione do pobrania projekty naklejek, zgodne z Podręcznikiem beneficjenta. Znajdują się pod kategorią "Kreacje do pobrania".

Data opublikowania:

Efekty konsultacji społecznych, dotyczących kryteriów wyboru projektów EFS+ w programie regionalnym „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ przedstawia informację z przebiegu konsultacji społecznych, dotyczących projektu dokumentu pn. „Metodyka i kryteria stosowane przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

Data opublikowania:

Dane zbiorcze dotyczące realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przedstawia poniżej dane zbiorcze, które zostały przekazane służbom Komisji Europejskiej w terminie do 31 stycznia 2023 roku za pośrednictwie systemu elektronicznego SFC. Stanowi to wypełnienie obowiązku wynikającego z artykułu 42 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Data opublikowania:

Aktualizacja Zasady wyboru członków Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Uchwałą nr 6262/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. przyjęty został zmieniony dokument pn. Zasady wyboru członków Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, określający procedurę wyboru członków wraz z kryteriami, jakie powinny spełniać osoby, wyznaczone do prac w Komitecie Monitorującym Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Data opublikowania:

Zasady wyboru członków Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Uchwałą nr 6151/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2022 r. przyjęty został dokument pn. Zasady wyboru członków Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, określający procedurę wyboru członków wraz z kryteriami, jakie powinny spełniać osoby, wyznaczone do prac w Komitecie Monitorującym Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Data opublikowania:

Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego

W  dniu 1 lutego 2022 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie zawarty został Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego.
Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego jest jednym z najważniejszych dokumentów, określających kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Data opublikowania: