Dokumenty regionalne

Treści w zakładce "Poznaj program na lata 2021-2027" nie są już aktualizowane.
Aktualne informacje dotyczące Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 są dostępne pod adresem funduszeueswietokrzyskie.pl

Wykaz ekspertów uczestniczących w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2027

 W związku z zakończeniem weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2027, w dniu 27 czerwca 2023r. Zarządzeniem Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach przyjęty został Wykaz ekspertów w zakresie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023 – 2027.

Data opublikowania:

Procedura naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu Ekspertów dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W dniu 17.05.2023 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął Uchwałę nr 7062/23 w sprawie przyjęcia Procedury naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu Ekspertów dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Procedura naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu Ekspertów dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi załącznik do przyjętej uchwały.

Data opublikowania:

Sprawozdawczość

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przedstawia poniżej dane zbiorcze, które zostały przekazane służbom Komisji Europejskiej w terminie za pośrednictwie systemu elektronicznego SFC. Stanowi to wypełnienie obowiązku wynikającego z artykułu 42 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

 

Data opublikowania:

Zasady komunikacji marki Fundusze Europejskie 2021-2027

Na stronie Portalu Funduszy Europejskich zostały udostępnione do pobrania projekty naklejek, zgodne z Podręcznikiem beneficjenta. Znajdują się pod kategorią "Kreacje do pobrania".

Data opublikowania:

Efekty konsultacji społecznych, dotyczących kryteriów wyboru projektów EFS+ w programie regionalnym „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ przedstawia informację z przebiegu konsultacji społecznych, dotyczących projektu dokumentu pn. „Metodyka i kryteria stosowane przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

Data opublikowania:

Strona 1 z 2

Przejdź do strony