Rozmawiali o funduszach unijnych

Data opublikowania: 25 maja 2023
Rozmawiali o funduszach unijnych
Rozmawiali o funduszach unijnych

Trwają kolejne spotkania informacyjne dotyczące programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Z prezesami kieleckich spółdzielni mieszkaniowych oraz przewodniczącymi rad nadzorczych spotkały się wicemarszałek Renata Janik oraz dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka.

– Dzięki unijnym funduszom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą państwo wesprzeć własnych pracowników, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę. Mogą być oni np. uczestnikami dużego projektu strategicznego, który będzie realizował Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Obejmuje on wsparciem osoby aktywne zawodowo powyżej 40. roku życia poprzez bezpłatną diagnozę ich stanu zdrowia – mówiła wicemarszałek Renata Janik. – Kolejną rzeczą są projekty, które dają szerokie możliwości wsparcia pracownika w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Może być to na przykład pomoc psychologiczna, działania związane ze zwiększeniem aktywności fizycznej, czy poprawa jego bezpieczeństwa przez zapewnienie ergonomicznych warunków stanowiska pracy.

Podczas spotkania omówiono także możliwości, jakie daje Baza Usług Rozwojowych, na którą przeznaczono 39 mln euro. BUR to platforma internetowa, na której dostępna jest szeroka oferta szkoleń, doradztwa, studiów podyplomowych, z których będą mogli korzystać wszyscy świętokrzyscy pracownicy z własnej inicjatywy. Na takie szkolenia będą też mogli kierować pracodawcy.

Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka szczegółowo omówiła zakres tematów, z których spółdzielnie mogłyby skorzystać. Jednym z nich jest uczestnictwo pracowników w projekcie „Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników”. Będzie on realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy i skierowany jest do pracujących mieszkańców województwa świętokrzyskiego 40 plus ze szczególnym uwzględnieniem wytypowanych grup ryzyka.

Założeniem projektu jest przeprowadzenie diagnostyki w celu wczesnego wykrycia chorób związanych z wykonywaną pracą, a następnie realizacja rehabilitacji oraz uzupełniająco działań informacyjno-edukacyjnych. Działania zaplanowane w ramach projektu będą stanowić rozszerzenie świadczeń proponowanych w ramach badań profilaktycznych (tj. wstępnych, okresowych i kontrolnych) oraz uzupełnienie świadczeń oferowanych przez NFZ.

Przypomnijmy, że 28 kwietnia ruszyły pierwsze nabory projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027, którego wartość to blisko 7 mld zł. Dotyczą one projektów ze społecznej, „miękkiej” części programu, której bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Ta część nowego programu będzie skoncentrowana na: wspieraniu zdrowia osób aktywnych zawodowo; edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych, rozwijaniu usług społecznych, opiekuńczych i medycznych; ponadto na aktywizacji osób bezrobotnych oraz wspieraniu osób pracujących.

 

Galeria zdjęć

Rozmawiali o funduszach unijnych
Rozmawiali o funduszach unijnych
Rozmawiali o funduszach unijnych