Polska Wschodnia. Uchwały opublikowane

Data opublikowania: 25 maja 2023
Polska Wschodnia. Uchwały opublikowane
Polska Wschodnia. Uchwały opublikowane

Informujemy, że uchwały przyjęte 23 maja 2023 r. przez Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 są już dostępne na stronie internetowej programu.

Na stronie internetowej programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027:

https://www.fepw.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/instytucje-w-programie/komitet-monitorujacy/#Dokumenty

zamieszczono wraz z załącznikami następujące uchwały Komitetu Monitorującego:

  • Uchwała nr 14 KM FEPW w sprawie kryteriów wyboru projektów dla działania 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP
  • Uchwała nr 15 KM FEPW w sprawie kryteriów wyboru projektów dla działania 2.3 Bioróżnorodność dla trzech typów projektów: Czynna ochrona przyrody (korytarze ekologiczne), Budowa lub rozbudowa bazy edukacyjnej wraz z wyposażeniem oraz Ukierunkowanie ruchu turystycznego
  • Uchwała nr 16 KM FEPW w sprawie kryteriów wyboru projektów dla działania 2.3 Bioróżnorodność dla typu projektów: Podnoszenie świadomości ekologicznej i promowanie postaw proekologicznych
  • Uchwała nr 17 KM FEPW w sprawie kryteriów wyboru projektów dla działania 5.1 Zrównoważona turystyka
  • Uchwała nr 18 KM FEPW w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów - komponent IIa - Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu, stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie kryteriów wyboru projektów dla działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów - komponent IIa - Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu

 Dokumenty te obowiązują od dnia ich publikacji.