Gorący styczeń z Funduszami Europejskimi

Data opublikowania: 16 stycznia 2024
Gorący styczeń z Funduszami Europejskimi
Gorący styczeń z Funduszami Europejskimi

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego uruchomi ponad 100 mln zł w najbliższych, styczniowych naborach projektów społecznych z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027”. Cele to: pomoc dla rodzin przeżywających kryzysy wychowawcze oraz opieka nad dziećmi w świetlicach środowiskowych, ponadto poprawa zdrowia pracowników świętokrzyskich firm, wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych, a także podniesienie jakości opieki domowej i medycznej nad seniorami.

O szczegółach opowiedzieli dziś podczas konferencji prasowej wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka oraz zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Artur Potaczała.

- W najbliższych dniach Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosi cztery nabory projektów społecznych, w tym trzy konkursy i jeden nabór pozakonkursowy, w których łącznie rozdysponujemy 102,8 mln zł – poinformowała wicemarszałek Renata Janik. – Już 18 stycznia ogłosimy nabór, w którym dostępnych będzie 15 mln zł dofinansowania na projekty przewidujące działania na rzecz rodzin, przeżywających trudności wychowawcze. Możliwe będzie m. in. szeroko pojęte, kompleksowe wspieranie takich rodzin przez specjalistów, np. psychologów, prawników i asystentów rodzin, organizowanie grup wsparcia itd. Te projekty pozwolą także na tworzenie i rozwijanie działalności świetlic środowiskowych, gdzie dzieci i młodzież mogą wartościowo spędzać czas wolny, pod okiem wykwalifikowanych wychowawców. W praktyce po Fundusze Europejskie na takie projekty sięgają najczęściej samorządy gminne i organizacje pozarządowe. Nabór potrwa do 27 lutego.

- Bardzo ciekawą ofertę przygotowaliśmy dla pracodawców, którzy chcą zadbać o zdrowie swoich pracowników – teraz mogą to zrobić dzięki 20 mln zł z Funduszy Europejskich, dostępnych w konkursie, który ogłosimy już 25 stycznia – podkreśliła wicemarszałek Renata Janik. -  Dzięki projektom pracodawcy będą mogli zapewnić pracownikom m. in. pakiety specjalistycznych badań i porad lekarskich, rehabilitację, edukację oraz profilaktykę zdrowotną, np. porady w zakresie diety i stylu życia, kwestii psychologicznych i związanych ze stresem itp. Projekty pozwolą także na doposażenie miejsc pracy w celu poprawy ich ergonomii, a tym samym poprawy samopoczucia i wydajności pracowników.   

W tegorocznej ofercie Funduszy Europejskich znalazło się także 5,3 mln zł na dofinansowanie rozwoju organizacji, pełniących ważne role w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego. – Celem jest budowanie potencjału i wzmacnianie kadr takich podmiotów jak stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe czy organizacje pracodawców – mówiła dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ Katarzyna Kubicka. – Dotychczas organizację pozarządowe „rosły”, wzmacniały się i nabierały doświadczeń realizując inne projekty, przede wszystkim edukacyjne lub ze sfery usług społecznych. Teraz mogą uzyskać fundusze m. in. bezpośrednio na szkolenia swoich pracowników, na drobne remonty biur i zakupy wyposażenia, sfinansowanie usług prawnych i księgowych, organizowanie spotkań i innych wydarzeń, w celu rozwijania współpracy i nawiązywania partnerstw. Nabór projektów ogłosimy 25 stycznia i będzie on prowadzony do 5 marca 2024 r.

25 stycznia ruszy nabór pozakonkursowy, przewidujący dofinansowanie kwotą ok. 62,5 mln zł projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”, który będzie realizowany przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z 19 gminami powiatu kieleckiego i miastem Kielce. W projekcie świadczone będą szeroko zakrojone usługi opiekuńcze, medyczne oraz aktywizujące dla 2,1 tys. seniorów z tego terenu. Ponadto jednym z założeń projektu jest wypracowanie spójnego systemu przepływu informacji pomiędzy działającymi w danej gminie placówkami opieki zdrowotnej, a samorządami i prowadzonymi przez nie Ośrodkami Pomocy Społecznej. W efekcie seniorzy, korzystający z opieki medycznej, będą w razie potrzeby automatycznie obejmowani również wsparciem opiekuńczym w codziennym życiu (takim jak np. pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, załatwianie codziennych spraw itd.). I odwrotnie – osoby starsze, korzystające z usług opiekuńczych świadczonych przez OPS, będą w razie potrzeby automatycznie zgłaszane do placówek medycznych. Innymi słowy – chodzi o to, aby na poziomie każdej gminy powstał system, który będzie „widział” potrzeby osób starszych zarówno jeśli chodzi o kwestie zdrowotne i medyczne, jak i codzienną opiekę oraz wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego. W dalszej kolejności takie systemy będą mogły u siebie wdrażać gminy z pozostałej części województwa.

 

Galeria zdjęć

Gorący styczeń z Funduszami Europejskimi
Gorący styczeń z Funduszami Europejskimi
Gorący styczeń z Funduszami Europejskimi
Gorący styczeń z Funduszami Europejskimi
Gorący styczeń z Funduszami Europejskimi
Gorący styczeń z Funduszami Europejskimi
Gorący styczeń z Funduszami Europejskimi
Gorący styczeń z Funduszami Europejskimi