Komitet Monitorujący FEŚ. Kolejne nabory przed nami

Data opublikowania: 19 stycznia 2024
Komitet Monitorujący FEŚ. Kolejne nabory przed nami
Komitet Monitorujący FEŚ. Kolejne nabory przed nami

Przyjęcie kryteriów wyboru projektów dla dziewięciu planowanych konkursów – to najważniejsze punkty posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, które odbyło się 18 stycznia. To ważna wiadomość dla tych, którzy planują ubiegać się o unijne wsparcie.

Program regionalny na lata 2021-2027 rozpędził się na dobre. Przypomnijmy, że na jego realizację województwo świętokrzyskie otrzymało 1 mld 456 mln euro.

- W części inwestycyjnej, realizowanej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłosiliśmy już 11 naborów, szykujemy się do kolejnych siedmiu – mówił Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, podczas czwartkowego posiedzenia  Komitetu Monitorującego, które odbyło się w Filharmonii Świętokrzyskiej.

Wśród planowanych konkursów są m.in. nabory na wsparcie świętokrzyskich przedsiębiorstw w ekspansji na zagraniczne rynki, zakup infrastruktury edukacyjnej oraz nabory na przedsięwzięcia związane z efektywnością energetyczną i zielona energią. Trwają natomiast nabory na infrastrukturę wodno-ściekową, wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R, a w ciągu najbliższych dni rozstrzygnie się konkurs na wsparcie ochotniczych straży pożarnych, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Dużo się dzieje również w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego+, w ramach którego ogłoszono już 27 naborów.  –  Na koniec 2023 r. podpisaliśmy 59 umów, zakontraktowaliśmy już 280 mln zł, czyli 20 proc. funduszy unijnych w ramach EFS+. W tym roku zaplanowaliśmy kolejnych 27 naborów – powiedziała Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażana EFS.

Obradujący pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego Komitet Monitorujący zatwierdził kryteria wyborów dziewięciu naborów planowanych w ramach programu regionalnego. Oznacza to, że już wkrótce zostaną ogłoszone konkursy, m.in. na pożyczki dla samorządów i firm na przedsięwzięcia związane z efektywnością energetyczną, zieloną energią oraz gospodarowaniem odpadami. Potencjalni beneficjenci mogą się również szykować na nabory związane ze wsparciem zdrowotnym świętokrzyskich pracowników, zwiększeniem dostępności usług społecznych i zdrowotnych oraz wsparciem potencjału partnerów społecznych.

- Efekty realizacji projektów w ramach tych konkursów będą w znaczący sposób wpływać na jakość życia mieszkańców naszego regionu – podkreśliła dyr. Kubicka.

Gościem czwartkowego posiedzenia był Wojciech Włodarczyk, przedstawiciel Komisji Europejskiej i opiekun programu regionalnego FEŚ w części EFRR.

Aktualne nabory w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 dostępne są na stronie internetowej: https://funduszeueswietokrzyskie.pl/nabory

Galeria zdjęć

Komitet Monitorujący FEŚ. Kolejne nabory przed nami
Komitet Monitorujący FEŚ. Kolejne nabory przed nami
Komitet Monitorujący FEŚ. Kolejne nabory przed nami
Komitet Monitorujący FEŚ. Kolejne nabory przed nami
Komitet Monitorujący FEŚ. Kolejne nabory przed nami
Komitet Monitorujący FEŚ. Kolejne nabory przed nami
Komitet Monitorujący FEŚ. Kolejne nabory przed nami
Komitet Monitorujący FEŚ. Kolejne nabory przed nami
Komitet Monitorujący FEŚ. Kolejne nabory przed nami
Komitet Monitorujący FEŚ. Kolejne nabory przed nami