Fundusze Europejskie dla seniorów

Data opublikowania: 23 stycznia 2024
Fundusze Europejskie dla seniorów
Fundusze Europejskie dla seniorów

Kompleksowa opieka nad seniorami – to główny cel projekty partnerskiego, do którego realizacji przygotowuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach. Do partnerstwa w działaniach zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia, które współfinansowane będzie z Funduszy Europejskich, zaproszono samorządowców z Kielc i powiatu kieleckiego.

Głównym celem projektu jest wsparcie seniorów z terenu Kielce i 19 gmin powiatu kieleckiego, zwłaszcza osób niesamodzielnych, zależnych i z niepełnosprawnościami oraz wymagających aktywizacji i kompleksowego zdiagnozowania stanu zdrowia. Z przeprowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej diagnozy wynika bowiem, że te właśnie gminy charakteryzują się największym zapotrzebowaniem seniorów na usługi społeczne i zdrowotne. Projekt współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, a jego całkowita wartość to ok. 63,5 mln zł.

Podjęte w ramach projektu działania mają umożliwić seniorom jak najpełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, kontakty z innymi osobami, realizację pasji i zainteresowań. Grupa docelowa to ok. 1000 osób z Kielce i ok. 2000 - z gmin powiatu kieleckiego.

– To niezwykle ważny projekt strategiczny, obejmujący kompleksową opieką osoby starsze – powiedziała wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, podczas spotkania z przedstawicielami gmin, które odbyło się w Filharmonii Świętokrzyskiej. - Projekt realizowany będzie przez 36 miesięcy. W tym czasie wspólnie z samorządami będziemy prowadzić działania, które docelowo mają zbudować lokalne systemy wsparcia seniorów, będą wzorcem do naśladowania dla wszystkich samorządów naszego regionu.

Jak podkreśliła wicemarszałek Renata Janik: - Kropkę nad "i" postawimy w lutym, podpisując decyzję o realizacji projektu. Już wkrótce ponad 60 mln zł z EFS+ zacznie pracować! 

Warto dodać, że dla każdego seniora-uczestnika projektu opracowany będzie indywidualny program wsparcia oraz diagnoza, nie tylko stanu zdrowia i potrzeb społecznych, ale również sytuacji rodzinnej ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w jego środowisku.

Szczegóły dotyczące zakresu opieki i usług oferowanych seniorom przedstawiły - Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach - Elżbieta Korus. Osoby potrzebujące będą mogły korzystać z pomocy asystenta, opiekuna towarzyszącego przy codziennych obowiązkach, pielęgniarki, a także usług fizjoterapeuty, trenera-rehabilitanta, który pomagać będzie w uczestnictwie w zajęciach organizowanych poza miejscem zamieszkania, np. w korzystaniu z basenu, jogi, strechingu, nordic-walkingu.

Będą także oferowane usługi wspierające: terapie typu ziołolecznictwo, dogoterapia, akupunktura czy muzykoterapia, korzystanie z usług fryzjera czy kosmetyczki, tzw. taksówka dla seniora, pomoc “złotej rączki” w drobnych naprawach, konsultacje profilaktyczno-zdrowotne, spotkania kulturalne i rekreacyjno-sportowe.

W projekcie „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” przewidziano szereg szkoleń dla przyszłych asystentów i opiekunów osób starszych – około 540 osób, które nabędą kompetencji do świadczenia usług w środowisku lokalnym, a także podniosą swoje kwalifikacje.

Podczas spotkania w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej przedstawiciele samorządów 20 gmin, w których realizowany będzie projekt „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”, podpisali ostateczne umowy partnerstwa.

Galeria zdjęć

Fundusze Europejskie dla seniorów
Fundusze Europejskie dla seniorów
Fundusze Europejskie dla seniorów
Fundusze Europejskie dla seniorów
Fundusze Europejskie dla seniorów
Fundusze Europejskie dla seniorów
Fundusze Europejskie dla seniorów
Fundusze Europejskie dla seniorów
Fundusze Europejskie dla seniorów
Fundusze Europejskie dla seniorów
Fundusze Europejskie dla seniorów
Fundusze Europejskie dla seniorów
Fundusze Europejskie dla seniorów