Dzieci i młodzież z unijnym wsparciem

Data opublikowania: 25 stycznia 2024
Dzieci i młodzież z unijnym wsparciem
Dzieci i młodzież z unijnym wsparciem

Kolejne umowy w ramach programu regionalnego podpisane! Opieka wychowawcza nad dziećmi, rozwijanie oferty świetlic środowiskowych, wspieranie uczniów szkół zawodowych – takie działania otrzymają dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Pięć przedsięwzięć dotyczących opieki wychowawczej nad dziećmi i rozwijania oferty świetlic środowiskowych w naszym regionie oraz jedno - wspierające młodzież ze szkół zawodowych otrzymało dofinansowanie z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027.

– Sześć projektów „społecznych” otrzyma w sumie blisko 19,6 mln zł unijnego dofinansowania. Skorzysta z nich ponad 1500 osób – głównie dzieci i młodzież. Powstaną nowe świetlice środowiskowe, a istniejące poszerzą swoją działalność. Dzieci będą mogły skorzystać z różnorodnych zajęć, a w razie potrzeby również odrabiać lekcje i uzupełniać ewentualne braki w wiedzy szkolnej – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, który wraz z wicemarszałek Renatą Janik podpisał umowy z autorami projektów.

Pieniądze trafiły do: Morawicy, Działoszyc, Rakowa, ZHP Kielce, Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie i Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku. Przedsięwzięcia będą realizowane w gminach: Masłów, Bodzentyn, Chmielnik, Miedziana Góra, Morawica, Daleszyce, Pierzchnica, Strawczyn, Busko-Zdrój, Stopnica, Końskie, Iwaniska, Lipnik, Ostrowiec Świętokrzyski, Działoszyce, Dwikozy, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Mirzec, Starachowice, Raków, Secemin, Zagnańsk oraz w mieście Kielce.

Świetlice środowiskowe i wsparcie rodzin

Dzięki unijnemu dofinansowaniu 16 istniejących już świetlic rozszerzy swoją ofertę – powstaną dodatkowe miejsca oraz będą realizowane zajęcia. Powstanie również siedem nowych stacjonarnych świetlic środowiskowych w gminach: Morawica (1 świetlica), Działoszyce (1 świetlica), Raków (5 świetlic). W efekcie przybędzie ponad 200 miejsc dla dzieci w świetlicach stacjonarnych. Łączne dofinansowanie dla projektów to ponad 18,3 mln zł.

Wicemarszałek Renata Janik dodała, że  w nowych świetlicach stacjonarnych fundusze unijne pozwolą m. in. na przeprowadzenie niezbędnych remontów, a także zakup mebli i wyposażenia do prowadzenia zajęć. Natomiast w już istniejących świetlicach zaplanowano nowe zajęcia dla dzieci, rozszerzona ma być również oferta wsparcia dla rodziców.

– Szczególnie interesującym przedsięwzięciem jest projekt, który przygotowała Chorągiew Kielecka Związku Harcerstwa Polskiego. Dofinansowanie w kwocie blisko 5 mln zł pozwoli na uruchomienie 40 świetlic podwórkowych – będą one funkcjonowały w Kielcach oraz w powiatach kieleckim, koneckim, buskim, opatowskim, sandomierskim starachowickim, włoszczowskim, pińczowskim,  ostrowieckim i skarżyskim. Wsparcie otrzyma 600 dzieci, 200 rodziców oraz 80 wychowawców i wolontariuszy – podkreśliła wicemarszałek.

Świetlice podwórkowe będą funkcjonowały zgodnie z Harcerskim Systemem Wychowawczym. Zajęcia animacyjne i socjoterapeutyczne będą prowadzone w grupach 15-osobowych, minimum raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Oprócz cotygodniowego wsparcia w świetlicy podwórkowej, dla każdego dziecka zaplanowano m.in. warsztaty ekologiczne, zajęcia z nauki pływania, dwudniowy wyjazd na biwak oraz całodzienne rajdy piesze, w które będą zaangażowani także rodzice. Dla rodziców, przeżywających kryzysy i doświadczających stresu albo chcących wzmocnić kompetencje rodzicielskie, zapewniono wsparcie psychologów i pedagogów. W ramach projektu wychowawcy i wolontariusze wezmą udział w szkoleniu, dotyczącym nowoczesnych metod pracy wychowawczej z młodzieżą.

Świetlice, finansowane z Funduszy Europejskich, będą czynne w dni robocze, w godzinach popołudniowych. Dzieci będą przebywać w nich pod opieką wykwalifikowanych wychowawców. Będą mogły tam skorzystać z nauki języków obcych, informatyki, różnorodnych warsztatów artystycznych, zajęć sportowych, ekologicznych i przyrodniczych, terapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej. Zadaniem wychowawców będzie wspieranie podopiecznych w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów oraz w radzeniu sobie z kryzysami szkolnymi lub rodzinnymi. W projektach zaplanowano także wycieczki do ciekawych miejsc dla dzieci i młodzieży, kilkudniowe wyjazdy integracyjne dla dzieci i rodziców.

 Szkolnictwo zawodowe

Z projektu pn. „Dziś uczeń – jutro leśnik XXI wieku” skorzysta 124 uczniów oraz 30 nauczycieli Technikum Leśnego w Zespole Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku. Kwota dofinansowania to 1 mln 282 tys. zł.

Dla uczniów zaplanowano liczne, specjalistyczne szkolenia i kursy, przygotowujące do pracy w zawodzie. Przyszli leśnicy będą uczyli się również zasad stosowania dronów oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego do diagnostyki upraw leśnych, badania zdrowotności drzewostanów oraz analizy szaty roślinnej. Młodzież pozna również tradycje i zwyczaje polowań, prawo łowieckie i zasady posługiwania się bronią myśliwską. 78 uczniów weźmie udział w stażach zawodowych. Dla każdego stażysty przewidziano 150 płatnych godzin stażu w firmach i instytucjach związanych ze zdobywanym wykształceniem.

Z projektu skorzystają też nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy wezmą udział w szkoleniach dotyczących inspekcji i inwentaryzacji terenów leśnych Dla pedagogów zaplanowano także studia podyplomowe z zakresu pracy z młodzieżą.

Galeria zdjęć

Dzieci i młodzież z unijnym wsparciem
Dzieci i młodzież z unijnym wsparciem
Dzieci i młodzież z unijnym wsparciem
Dzieci i młodzież z unijnym wsparciem
Dzieci i młodzież z unijnym wsparciem
Dzieci i młodzież z unijnym wsparciem
Dzieci i młodzież z unijnym wsparciem
Dzieci i młodzież z unijnym wsparciem
Dzieci i młodzież z unijnym wsparciem