Zaktualizowany Wykaz Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Data opublikowania: 22 listopada 2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawia zaktualizowany Wykaz Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.