Aktualizacja Harmonogramu konkursów na 2015 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 9 listopada 2015

Instytucja zarządzająca RPOWŚ informuje o aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020, w części dotyczącej:

  • działanie 4.4 : zwiększenie założonej pierwotnie alokacji środków UE na konkurs planowany w roku 2015 r. do 60 mln zł;
  • działanie 10.5 : przesunięcie konkursu dla działania na 2016 r.

Uzasadnienie:

Wobec ogromnego zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów działania 4.4, zasadnym jest zwiększenie założonej pierwotnie alokacji środków UE na konkurs planowany w roku 2015 (z 35 mln zł do 60 mln zł). Ponadto wobec braku zgody Komisji Europejskiej na uruchomienie Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) na zaproponowanych przez MIiR zasadach, realizacja wsparcia w ramach działania 10.5 nie jest możliwa, bez udostępnienia pełnej funkcjonalności rejestru.