Nowoczesna rehabilitacja w Skarżysku – Kamiennej

Data opublikowania: 10 czerwca 2020
Nowoczesna rehabilitacja w Skarżysku – Kamiennej
Nowoczesna rehabilitacja w Skarżysku – Kamiennej

Już za rok pacjenci szpitala w Skarżysku – Kamiennej będą mogli uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych w nowych wnętrzach i z wykorzystaniem nowoczesnej, specjalistycznej aparatury medycznej.

Szpital w Skarżysku - Kamiennej otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na projekt, obejmujący modernizację budynku oraz zakup sprzętu służącego rehabilitacji. Umowę podpisali marszałek województwa Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Marek Bogusławski. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś.

Dzięki podpisanej umowie o dofinansowanie projektu, wyremontowane zostaną pomieszczenia w budynku przy ul. Szpitalnej. Tu mieścił się oddział zakaźny, a po remoncie pomieszczeń przeniesiony zostanie Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej i Oddział Rehabilitacji Dziennej wraz z zapleczem rehabilitacyjnym. Planuje się przebudowę parterowego gmachu i zakup sprzętu medycznego do rehabilitacji.

– Podpisana umowa pozwala na poprawienie warunków leczenia pacjentów w bardzo istotnej dziedzinie medycyny, czyli rehabilitacji – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski. Jak dodał wicemarszałek Marek Bogusławski – Cenne jest, że udało się w tak trudnym czasie, jakim jest okres pandemii, wygospodarować środki finansowe na wsparcie rozwoju placówki medycznej i zagospodarowanie pomieszczeń, służących poprawie stanu zdrowia wielu mieszkańców województwa.

Całkowita wartość projektu to 2 mln 15 tys. zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej, przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wyniesie 1 mln 566 tys. zł.

– Niemal 3/4 wartości całego projektu pochłoną prace budowlane w pomieszczeniach po dawnych oddziale zakaźnym – tłumaczył dyrektor Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, Leszek Lepiarz. – Dostosujemy je do wymogów współczesnej medycyny, do potrzeb osób niepełnosprawnych. Docelowo otrzymamy około 700 m kw. powierzchni, służącej poprawie stanu zdrowia pacjentów. Projekt powinien zakończyć się w czerwcu przyszłego roku.

Jak dodał starosta skarżyski Artur Berus, w nowych pomieszczeniach z zabiegów rehabilitacyjnych skorzysta około 45 tysięcy pacjentów. W budynku, z którego wyprowadzi się oddział rehabilitacyjny, możliwe będzie stworzenie dodatkowych sal pod potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Źródło: Gabinet Marszałka

Galeria zdjęć

Nowoczesna rehabilitacja w Skarżysku – Kamiennej
Nowoczesna rehabilitacja w Skarżysku – Kamiennej
Nowoczesna rehabilitacja w Skarżysku – Kamiennej
Nowoczesna rehabilitacja w Skarżysku – Kamiennej