Dodatkowe fundusze z UE na projekty RPO wspierające zdrowie pracowników

Data opublikowania: 28 stycznia 2021
Zarząd Województwa zadecydował o dofinansowanie pięciu projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących profilaktyki chorób zawodowych.
Zarząd Województwa zadecydował o dofinansowanie pięciu projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących profilaktyki chorób zawodowych.

Dzięki korzystnym zmianom kursu euro o 1,3 mln zł udało się zwiększyć kwotę środków, przeznaczonych na projekty Regionalnego Programu Operacyjnego, ukierunkowane na profilaktykę chorób zawodowych. Zarząd Województwa zadecydował o przyznaniu dofinansowania dla pięciu przedsięwzięć. Z jednego z nich skorzystają pracownicy Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim.

– Ta jednostka pełni obecnie ważną rolę w regionalnym systemie działań ”antycovidowych”, wykonując dużą liczbę testów na obecność wirusa, więc siłą rzeczy pracownicy RCNT odczuwają obciążenie obowiązkami i projekt RPO będzie dla nich z pewnością cennym wsparciem – skomentowała Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik. – Wszystkie pięć projektów, objęte aktualnie dofinansowaniem, zostały pozytywnie ocenione w ramach ubiegłorocznego konkursu, ale wówczas zabrakło pieniędzy na ich realizację. Obecny, korzystny kurs euro, umożliwił zwiększenie alokacji, dzięki temu Zarząd Województwa mógł zadecydować o uruchomieniu funduszy dla kolejnych projektów.

Wśród placówek, które uzyskały unijne wsparcie są także m. in. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (dofinansowanie blisko 430 tys. zł). oraz Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach (ponad 428 tys. zł dofinansowania). Dzięki projektom pracownicy tych instytucji zyskają pomoc rehabilitantów i terapeutów, wezmą udział w zajęciach poprawiających stan zdrowia i zyskają dostęp do badań profilaktycznych. Możliwe będą również zakupy sprzętu, poprawiającego ergonomię i warunki na stanowiskach pracy.

Projekty zostały dofinansowane w ramach konkursu z Poddziałania 8.2.3 RPO „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT”, skierowanego do instytucji i przedsiębiorstw z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (miasto Kielce i okoliczne gminy). Pełna lista dofinansowanych projektów dostępna jest na portalu Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego 2014 – 2020.

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Galeria zdjęć

Zarząd Województwa zadecydował o dofinansowanie pięciu projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących profilaktyki chorób zawodowych.