Bilanse i prognozy, czyli kończymy RPO 2014-2020 i tworzymy Program na lata 2021-2027

Data opublikowania: 16 marca 2021
Konferencja on-line
Konferencja on-line

Ponad 130 uczestników konferencji on - line, zorganizowanej przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, poznało warte wstępnie 277 mln euro plany, dotyczące wsparcia edukacji, spraw społecznych, zdrowia i rynku pracy w Programie Regionalnym dla Woj. Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania efektów kończącej się perspektywy 2014-2020, w której 1200 projektów społecznych, dofinansowanych kwotą 1,4 mld zł z funduszy UE, objęło ponad ćwierć miliona mieszkańców województwa.

 - Województwo świętokrzyskie jest w czołówce polskich regionów pod względem tempa i sprawności wdrażania projektów społecznych RPO i to jest powód do zadowolenia, jednak prawdziwą satysfakcję daje świadomość, że dzięki funduszom unijnym mamy realny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców naszego regionu – powiedziała podczas spotkania Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik. – Ten pozytywny wpływ widać w wielu sferach życia społecznego. Np. dzięki projektom RPO powstało ponad 900 miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. To niezwykle potrzebne wsparcie z pewnością doceniło 1800 młodych rodziców, głównie mam, które dzięki temu mogły wrócić na rynek pracy. W przedszkolach powstało ponad 2,7 tys. nowych miejsc dla dzieci. W kończącym się RPO bardzo dużą wagę przykładaliśmy do wspierania szkolnictwa zawodowego – jednym z efektów jest objęcie 5,6 tys. uczniów płatnymi stażami u pracodawców. W sferze zdrowia ważnym osiągnięciem są programy badań profilaktycznych, z których skorzystało ponad 47 tys. osób. W sferze rynku pracy możemy cieszyć się m. in. z ponad 5,2 tys. nowych miejsc pracy, które przedsiębiorczy mieszkańcy naszego regionu mogli utworzyć dzięki bezzwrotnym dotacjom na założenie własnej firmy.

- To oczywiście tylko wybrane efekty z lat 2014-2020. Traktujemy je jako punkt wyjścia i inspirację do kolejnej perspektywy finansowej, w której jako województwo będziemy mieli do dyspozycji co najmniej 277 mln euro – dodała p. Wicemarszałek. - Prowadzimy obecnie negocjacje z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej; ich celem jest zdobycie dodatkowej kwoty 111 mln EUR.

- Dane demograficzne pokazują, że nasze społeczeństwo starzeje się, w związku z tym w nadchodzących latach ważnym elementem unijnej pomocy będą projekty dla seniorów – podkreśliła Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS UMWŚ Katarzyna Kubicka. – Lata 2014 – 20 pokazały, że takie wsparcie jest potrzebne. Np. dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie powstało 50 klubów seniora, gdzie 2,5 tys. osób starszych może znaleźć opiekę, spędzić aktywnie czas, nawiązywać nowe kontakty czy  realizować pasje. W nadchodzącej perspektywie finansowej na sprawy społeczne oraz kwestie zdrowotne, w tym m. in. na kompleksowe wsparcie osób starszych i niesamodzielnych, zamierzamy przeznaczyć ponad 113 mln euro.

 Plany, związane ze wsparciem w kolejnej perspektywie finansowej szeroko rozumianego rynku pracy przedstawiła dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Aleksandra Marcinkowska. – Istotnym problemem, z którym będziemy musieli się zmierzyć, jest ograniczenie kwoty środków, jakie mamy do dyspozycji na aktywizację osób bez zatrudnienia, zwłaszcza tych młodych, poniżej 30 r. życia - stwierdziła. – Bardzo liczymy na to, że w czasie negocjacji Programu uda się uzyskać dodatkowe pieniądze na ten cel, zwłaszcza, że potrzeby wciąż są ogromne; nasz region wciąż jest w grupie województw o najwyższej stopie bezrobocia.  

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Galeria zdjęć

Konferencja
Konferencja
Konferencja _1
Konferencja_2
Konferencja_3