Pomoc dla rodzin, seniorów i osób chorych w nowych projektach RPO

Data opublikowania: 17 marca 2021
14 nowych projektów społecznych z RPOWŚ
14 nowych projektów społecznych z RPOWŚ

Blisko 12 mln zł to łączna wartość unijnego wsparcia dla 14 nowych projektów społecznych RPO, zatwierdzonych dziś do dofinansowania przez Zarząd Województwa. Celem będzie wsparcie dzieci i młodzieży oraz rodzin, przeżywających trudności wychowawcze, ponadto pomoc dla seniorów, a także domowa opieka medyczna dla osób chorych i niesamodzielnych.

- Wśród czternastu projektów, zatwierdzonych dziś do dofinansowania, osiem przedsięwzięć dotyczy tworzenia świetlić środowiskowych dla dzieci i młodzieży, głównie na obszarach wiejskich naszego regionu – powiedziała Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik. – Prawie 8 mln zł unijnego dofinansowania pozwoli na utworzenie świetlic środowiskowych w gminach Wilczyce, Sadowie, Zagnańsk, Łopuszno, Działoszyce, Małogoszcz, Skarżysko – Kamienna i Radoszyce.     

Projekty pozwolą na wyposażenie tworzonych placówek w meble oraz sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży, taki jak np. tablice multimedialne, komputery lub też wyposażenie potrzebne do warsztatów plastycznych czy też muzycznych, jeśli takie zaplanowano w projekcie - bo możliwość rozwijania pasji i zainteresowań to jedna z form wsparcia, z jakich młodzi ludzie mogą korzystać w świetlicach. W takich placówkach wychowawcy wspierają również dzieci i młodzież w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów własnych, konfliktów oraz w radzeniu sobie z kryzysami szkolnymi lub rodzinnymi.

 Cztery nowe projekty dotyczą pomocy dla osób starszych: wsparcie będzie realizowane w placówkach stacjonarnych, takich jak kluby seniora, lub też bezpośrednio w domach, gdzie może polegać np. na pomocy w załatwianiu codziennych spraw życiowych.  Łączna kwota dofinansowania dla tych projektów wyniesie blisko 3,5 mln zł, a z pomocy skorzystają seniorzy w gminach Raków, Daleszyce, Górno oraz Ruda Maleniecka.  

Ponadto dwa projekty, które zostaną dofinansowane na łączną kwotę blisko 800 tys. zł, przewidują prowadzenie domowej opieki medycznej dla osób starszych, niesamodzielnych lub przewlekle chorych. Jeden z projektów będzie wspierał mieszkańców gminy Morawica, zaś drugi skierowany jest do osób z tzw. Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (obejmuje on teren miasta Kielce oraz gmin ościennych).  

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego