POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ DOMU POLSKI WSCHODNIEJ W BRUKSELI

Data opublikowania: 6 kwietnia 2021
posiedzenie grupy
posiedzenie grupy

W dniu 31 marca 2021 r. odbyła się coroczna narada przedstawicieli regionów Polski Wschodniej wchodzących w skład wspólnego przedstawicielstwa w Belgii. Region świętokrzyski reprezentowała Anna Kucharczyk Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną wydarzenie to odbyło się w formie telekonferencji. W głównej części poświęcone było ewaluacji działań za 2020 rok, jak również aktualizacji przedsięwzięć zaplanowanych na rok bieżący. Rozmowy dotyczyły zarówno Planu Strategicznego Domu Polski Wschodniej w Brukseli, ustaleń w kwestii dalszych możliwych kierunków działań przedstawicielstwa w kontekście wyjątkowej sytuacji związanej z pandemią wirusa COVID w Europie, a także monitoringu zmian polityk europejskich mających szczególny wpływ na rozwój makroregionu Polski Wschodniej.

Koordynację prac DPW w Brukseli sprawuje województwo lubelskie, a następnie w grudniu 2021 r. przekaże ją dla regionu podkarpackiego. Zgodnie z oficjalnie przyjętym Planem Działań na 2021 r. kolejne posiedzenie Grupy Roboczej odbędzie się w woj. podkarpackim.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju