O wyzwaniach w dziedzictwie kulturowym podczas wizyty studyjnej w Holandii w ramach projektu „KEEP ON” Interreg Europe

Data opublikowania: 9 kwietnia 2021
O wyzwaniach w dziedzictwie kulturowym podczas wizyty studyjnej w Holandii w ramach projektu „KEEP ON” Interreg Europe
O wyzwaniach w dziedzictwie kulturowym podczas wizyty studyjnej w Holandii w ramach projektu „KEEP ON” Interreg Europe

W dniu 8 kwietnia 2021 r. odbyła się wizyta studyjna w jednym z najstarszych miast Holandii: 's-Hertogenbosch (Den Bosch) pod hasłem: „Adaptive re-use of cultural heritage and development of authentic cultural products in `s-Hertogenbosh” (Adaptacyjne ponowne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i rozwój autentycznych produktów kulturowych w mieście `s-Hertogenbosh”). Ze względu na aktualną sytuację pandemiczną w Europie wydarzenie miało charakter wirtualny.

Uczestnikami spotkania byli partnerzy i interesariusze dwóch międzynarodowych projektów Interreg Europe, tj.: KEEP ON (www.interregeurope.eu/keepon/) oraz LOCAL FLAVOURS (www.interregeurope.eu/localflavours) z takich krajów jak: Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Polska (województwo świętokrzyskie), Portugalia, Węgry czy Grecja.

Organizatorem wydarzenia był Wydział Dziedzictwa Urzędu Miasta 's-Hertogenbosch, który jest odpowiedzialny za ochronę, rozwój i udostępnianie dziedzictwa kulturowego zarówno na szczeblu lokalnym jak i regionalnym, szczególnie w zakresie archeologii, archiwów, historii budownictwa, zabytków i fortyfikacji. W myśl koncepcji miasta: „OCHRONA POPRZEZ ROZWÓJ” podczas wizyty online zostały przedstawione trzy wymiary zrównoważonego rozwoju dziedzictwa kulturowego: poprzez pryzmat architektury, stanowiącej esencję dziedzictwa kulturowego, przedsiębiorczości w turystyce (na przykładzie klasztoru „The Sweet Mother”) po turystykę cyfrową, której rozwiązania, tj. aplikacje stanowią jedyne rozwiązanie dla turystyki w aktualnej sytuacji epidemiologicznej na świecie. 

Spotkanie odbyło się w ramach wdrażanego przez Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego międzynarodowego projektu, pn. Keep On - Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector („Skuteczne polityki dla trwałych i samowystarczalnych projektów w sektorze dziedzictwa kulturowego”), który jest realizowany i finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) - Interreg Europa 2014-2020.

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

O wyzwaniach w dziedzictwie kulturowym podczas wizyty studyjnej w Holandii w ramach projektu „KEEP ON” Interreg Europe
O wyzwaniach w dziedzictwie kulturowym podczas wizyty studyjnej w Holandii w ramach projektu „KEEP ON” Interreg Europe
O wyzwaniach w dziedzictwie kulturowym podczas wizyty studyjnej w Holandii w ramach projektu „KEEP ON” Interreg Europe