Centrum dla pasażerów

Data opublikowania: 19 kwietnia 2021
Podpisanie umowy o dofinansowanie
Podpisanie umowy o dofinansowanie

Centrum przesiadkowe z zatokami postojowymi, parkingiem i poczekalnią powstanie w Sukowie w gminie Daleszyce. Na tę ważną dla pasażerów inwestycję samorząd pozyskał unijne dofinansowanie.

Nikt nie ma wątpliwości, że przyjazne dla pasażerów węzły przesiadkowe będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w zwiększaniu atrakcyjności i poprawie konkurencyjności transportu publicznego. I temu właśnie służy projekt, który realizować będzie gmina Daleszyce. Umowę na jego realizację podpisali w poniedziałek, 19 kwietnia marszałek województwa świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski, wicemarszałek – Renata Janik i wójt gminy Daleszyce Dariusz Meresiński. 

Ogólna wartość projektu „Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę centrum przesiadkowego”  to 938 tys. zł, z czego prawie 800 tys. to unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu powstanie budynek poczekalni wraz z instalacjami wewnętrznymi (mini dworca), jezdnia bitumiczna, która będzie pełnić funkcję pętli autobusowej z dwoma wyodrębnionymi zjazdami dla relacji wjazdu i wyjazdu na teren centrum. Powstanie również plac postojowy dla autobusów z czterema  stanowiskami, a także zatoka autobusowa z postojem równoległym do jezdni na dwa stanowiska, cztery zatoki postojowe dla pojazdów osobowych, na których przewidziano łącznie 47 stanowisk (w tym trzy dla niepełnosprawnych). W projekcie przewidziano miejsca postojowe dla rowerów, pojawią się także ławki, chodniki, oświetlenie uliczne, wybudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” zaplanowana została na 100 sztuk.

- Projekt, który realizowany będzie w ramach Działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF, służyć ma zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, zachęceniu do korzystania z komunikacji zbiorowej na rzecz zmniejszenia użytkowania samochodów, a co za tym idzie obniżenie emisji substancji szkodliwych do powietrza – podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. 

Wicemarszałek Renata Janik nie ma wątpliwości, że budowa w Sukowie centrum przesiadkowego będzie miała bardzo istotne znaczenie w całym układzie komunikacyjnym Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego – Taka inwestycja będzie jednym ze sposobów na poprawę dostępności transportu publicznego i jego pełniejsze wykorzystanie. Centrum przesiadkowe ma być bowiem miejscem, które pozwoli na sprawną i szybką zmianę środka transport -podkreśla wicemarszałek.

Szacuje się, że liczba pasażerów korzystających z węzła przesiadkowego w Sukowie wyniesie 3000 osób na rok. Inwestycja ma być gotowa za rok.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

Podpisanie umowy o dofinansowanie
Podpisanie umowy o dofinansowanie
Podpisanie umowy o dofinansowanie
Podpisanie umowy o dofinansowanie
Podpisanie umowy o dofinansowanie
Podpisanie umowy o dofinansowanie
Podpisanie umowy o dofinansowanie