Kolejne miliony z UE dla świętokrzyskich uczniów i seniorów

Data opublikowania: 21 kwietnia 2021
Zarząd Województwa
Zarząd Województwa

Zarząd Województwa zadecydował dziś o przyznaniu dofinansowania z Unii Europejskiej dla 12 projektów Regionalnego Programu Operacyjnego, których celem jest rozwój kompetencji cyfrowych uczniów, wzmocnienie szkolnictwa zawodowego oraz utworzenie klubu seniora.

- Dofinansowanie otrzyma dziewięć projektów, które będą realizowane w szkołach, mających swoje siedziby w gminach: Oksa, Dwikozy, Waśniów, Łubnice, Słupia, Bieliny, Fałków oraz w mieście Kielce i w Końskich – informuje Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik. –  Autorzy przedsięwzięć zaplanowali dla dzieci i młodzieży różnorodne zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem technologii komputerowych. Szkoły przeznaczą część funduszy na rozbudowę sieci internetowych oraz doposażenie lub unowocześnienie  pracowni informatycznych.

Kolejne dwa projekty, o wartości ponad 1,6 mln zł unijnego dofinansowania, przewidują rozwijanie edukacji zawodowej w dwóch placówkach w Kielcach – Zespole Szkół nr 2 i Centrum Kształcenia Awans. Łącznie 166 uczniów weźmie udział w specjalistycznych kursach zawodowych oraz w płatnych stażach w firmach z branż, które są zbieżne z kierunkami kształcenia poszczególnych szkół. Same placówki wzbogacą się o nowoczesny sprzęt do pracowni. Projekty zapewnią młodym ludziom zdobycie wiedzy, doświadczeń i umiejętności oczekiwanych przez przyszłych pracodawców.      

Ponadto jeden z nowych projektów dotyczy pomocy dla osób starszych - w gminie Opatowiec powstanie Klub Seniora, w którym przewidziano wsparcie dla 35 osób. W placówce, do której z funduszy unijnych zostanie zakupione całe wyposażenie, odbywać się będą zajęcia sportowe, artystyczne, informatyczne, kulinarne i szachowe. Projekt zyskał unijne dofinansowanie w kwocie 1 mln zł.

- Wszystkie zatwierdzone dziś do realizacji przedsięwzięcia zostały pozytywnie ocenione w ramach konkursów z Programu Regionalnego rozstrzygniętych już wcześniej, jednak wówczas nie wystarczyło dla nich pieniędzy – podsumowuje Wicemarszałek Renata Janik. - Przypomnę, że dostępne fundusze unijne przeliczane są „na bieżąco” z euro na złotówki. Wysoki kurs waluty europejskiej spowodował, że w budżecie RPO pojawiły w tym miesiącu nowe środki. To właśnie pozwoliło na dofinansowanie kolejnych projektów społecznych.    

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Galeria zdjęć

Zarząd Województwa
Zarząd Województwa