Więcej unijnego wsparcia na innowacyjną gospodarkę

Data opublikowania: 28 kwietnia 2021
CENWIS - Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego
CENWIS - Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego

Nowoczesne laboratoria, specjalistyczny sprzęt badawczy, znakomita kadra naukowa – realizowany przez Politechnikę Świętokrzyska projekt CENWIS uzyskał dodatkowe wsparcie ze środków unijnych.

Obradujący w środę, 28 kwietnia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania ze środków unijnych projektu CENWIS - Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego do kwoty
71 mln 304 tys. zł, czyli o 1 mln 849 tys. zł. Ogólna wartość tego innowacyjnego przedsięwzięcia to 85 mln zł.

- Beneficjent zwrócił się do nas z prośbą o zwiększenie dofinansowania projektu, motywując to problemami wynikającymi ze skutków epidemii koronawirusa. Zarząd wyraził zgodę, bowiem ten projekt to ogromna szansa na rozwój naszego regionu, którego warunkiem jest współpraca nauki i biznesu. Nie chcemy, aby w jakimkolwiek stopniu jego realizacja była zagrożona – podkreśla marszałek województwa świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski.

Przypomnijmy, że Centrum Naukowo–Wdrożeniowym Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego to nowoczesne laboratoria związane z inteligentnymi specjalizacjami naszego regionu, dotyczącymi m.in. z budownictwa zasobooszczędnego, branży metalowo–odlewniczej, wytwarzaniem precyzyjnych elementów do zastosowania w medycynie oraz zrównoważonym rozwojem energetycznym.

Pod względem wartości dofinansowania jest to jeden z największych projektów, którego realizacja umożliwi rozwój potencjału Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie działalności naukowo-badawczej w dziedzinach kluczowych dla przyszłości województwa.

– W stolicy naszego województwa powstanie silne centrum naukowo-laboratoryjne, które stanie się stymulatorem rozwoju opartego na współpracy nauki i nowoczesnego przemysłu – dodaje marszałek Bętkowski. - Bez wątpienia CENWIS przyczyni się również do rozwoju wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej. To wielka szansa na stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości oraz wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej naszego regionu.

Projekt CENWIS - Centrum Naukowo–Wdrożeniowym Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego realizowany był przez Politechnikę Świętokrzyską i współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”)

 

Źródło: Departamenty Inwestycji i Rozwoju