Unijne wsparcie na regulację Modły

Data opublikowania: 11 maja 2021
Modła - podpisanie umowy
Modła - podpisanie umowy

Rusza realizacja niezwykle ważnego projektu związanego z zabezpieczeniem przed zalewaniem przez rzekę Modłę Ostrowca Świętokrzyskiego i gminy Bodzechów! Umowa na dofinansowanie ze środków unijnych planowanego od kilku lat przedsięwzięcia została podpisana we wtorek, 11 maja w Świrnie.

Umowę podpisali - marszałek Andrzej Bętkowski, członka Zarządu Województwa Marek Jońca i dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Łukaszewska – Trzeciakowska. Gośćmi wydarzenia byli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski, poseł RP Andrzej Kryj, senator RP Jarosław Rusiecki, zastępca prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof  Woś oraz wójt gminy Bodzechów Jerzy Murzyn.  

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły,
z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej- tak nazywa się projekt, który realizować będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków. Wartość całkowita projektu wynosi 18,5 mln zł, w tym dofinasowanie unijne -  15 mln 750 tys. zł.

Projekt regulacji Modły to niezwykle ważne i oczekiwane przez społeczność lokalną przedsięwzięcie. Starania o jego realizację, przy wsparciu środków unijnych, trwają od kilku lat. Rzeka, która jest prawobrzeżnym dopływem Kamiennej, wielokrotnie występowała z brzegów zalewając znaczne tereny i powodując poważne straty. Stąd też projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego Ostrowca Świętokrzyskiego i gminy Bodzechów w oparciu o regulację rzeki z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego.

– O tym, jak niebezpieczna może być niewielka rzeka, mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego i Bodzechowa przekonywali się już wielokrotnie, kiedy Modła występowała z brzegów zalewając gospodarstwa rolne, obiekty mieszkalne, użyteczności publicznej czy przemysłowe – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Tym bardziej cieszy, że udało się pokonać wszelkie przeszkody formalno - prawne związane z tym przedsięwzięciem i możemy podpisać umowę na dofinansowanie projektu.

Po uprawomocnieniu się pozwolenia wodno-prawnego  na inwestycję i przedłożeniu go przez Wody Polskie, 30 kwietnia zakończyła się ocena projektu, na którego realizację umowa została właśnie odpisana.

Przedsięwzięcie obejmie budowę wzdłuż Modły systemu czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych, których zadaniem będzie zretencjonowanie odpływów wywołanych nawałnicami. W ramach projektu planuje się także regulację rzeki na długości 205 m oraz dopływu spod Mychowa na długości 84 m, przebudowę i remonty przepustów na rzece oraz podwyższenie ujściowego odcinka lewego wału przeciwpowodziowego.

- Z pozoru wolno płynąca rzeka, która podczas większych opadów deszczu, staje się zagrożeniem dla mieszkańców ostrowieckich dzielnic: Częstocice i Ludwików, a także mieszkańców gminy Bodzechów, zostanie w końcu ujarzmiona. To dobra wiadomość dla społeczności lokalnej, która pamięta m.in. lipiec 2001 r., gdy wody Modły i Szewnianki spowodowały podtopienia dolnej części Ostrowca Świętokrzyskiego- mówi członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Galeria zdjęć

Unijne wsparcie na regulację Modły
Unijne wsparcie na regulację Modły
Unijne wsparcie na regulację Modły
Modła - podpisanie umowy