Proekologicznie w Małachowie

Data opublikowania: 17 maja 2021
Umowę podpisuje marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski
Umowę podpisuje marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski

Kompleksową modernizację energetyczną przejdą dwa budynki placówki opiekuńczo-wychowawczej w Małachowie . Na ten cel powiat ostrowiecki pozyskał unijne dofinansowanie. Umowa w tej sprawie została  podpisana w poniedziałek, 17 maja.

- To kolejny projekt, który wpisuje się w działania proekologiczne, służące poprawie stanu powietrza. To istotne, szczególnie w kontekście stawianego przez samorząd województwa celu, jakim jest przyjazny dla środowiska i czysty region – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, który wraz z wicemarszałek Renatą Janik oraz starostą ostrowieckim Marzeną Dębniak, wicestarostą Andrzejem Jabłońskim i skarbnikiem powiatu Julitą Szewczyk parafowali umowę.

Projekt, który realizować będzie powiat ostrowiecki, zakłada głęboką, kompleksową modernizację energetyczną dwóch budynków placówki opiekuńczo-wychowawczej w Małachowie. W jego ramach przewidziano wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę i izolację pokrycia dachowego, docieplenie ścian w gruncie z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej, docieplenie ścian i stropu wraz z dociepleniem skosów dachowych, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia na energooszczędne.

- Realizowane działania przyniosą pozytywne skutki w zakresie minimalizowania negatywnego oddziaływania na stan środowiska, powodując zmniejszenie ilość emisji dwutlenku węgla, wynikające z ograniczenia zapotrzebowania na energię elektryczna i cieplną. Poza niekwestionowanymi korzyściami ekonomicznymi, efektywność energetyczna jest najskuteczniejszym działaniem w walce ze smogiem i dążeniem do podniesienia jakości powietrza – podkreśliła wicemarszałek Renata Janik.

Projekt Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów – Kolonia 2 realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym
i mieszkaniowym.
Jego całkowita wartość  to  2 mln 118 tys. zł, z czego  unijne dofinansowanie zamknęło się w kwocie 1 mln 356 tys. zł. Realizacja projektu potrwa do sierpnia 2022 r.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

Umowę podpisuje marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski
Uroczyste przekazanie umowy na dofinasowanie modernizacji energetycznej dwóch budynków placówki opiekuńczo - wychowawczej w Małachowie
Proekologicznie w Małachowie
Uroczyste podpisanie umowy. Od lewej starosta powiatu ostrowieckiego Marzena Dębniak, marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik.