Starachowicka komunikacja z unijnym dofinansowaniem

Data opublikowania: 24 maja 2021
Starachowice podpisanie umowy
Starachowice podpisanie umowy

Utworzenie spójnego systemu komunikacji publicznej na terenie Starachowic – to główne założenie projektu, który samorząd tego miasta realizować będzie przy wsparciu środków unijnych.

Umowę w tej sprawie podpisali w poniedziałek, 24 maja w Starachowicach marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski, prezydent Starachowic Marek Materek i skarbnik miasta Halina Piwnik. Gośćmi wydarzenia byli poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek i przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

Główne założenia projektu to modernizacja infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego (7 sztuk). W jego ramach przewidziano uruchomienie centrum zarządzania dyspozytornią, modernizację bazy MZK, modernizację infrastruktury związanej z poprawą funkcjonowania komunikacji  publicznej (drogi, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, wiaty) oraz budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych: Starachowice Dolne i Starachowice  Wschodnia.

– To bardzo ważny projekt dla Starachowic, które cały czas się zmieniają. Otrzymane dziś unijne dofinansowanie pozwoli na realizację projektu, który wpłynie korzystnie na życie mieszkańców poprzez ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery oraz stworzenie spójnego systemu komunikacyjnego, dzięki któremu skróci się czas podróży pasażerów – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Jednym z założeń projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury transportu miejskiego,  zwiększenie dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej do środków transportu publicznego, poprawa infrastruktury drogowej oraz  wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

– Cieszę się, że Starachowice wpisują się w trendy prozdrowotne. Zakup taboru niskoemisyjnego spowoduje, że będzie czystsze powietrze, ludzie będą mniej chorowali, obywatelom Starachowic będzie się żyło lepiej – dodał wicemarszałek Marek Bogusławski.

Projekt Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego realizowany będzie z DZIAŁANIA 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Beneficjentem jest gmina Starachowice.  Koszt całkowity projektu to 43 mln 640 tys. zł, z czego wartość dofinansowania z UE wynosi 27 mln 462 tys. zł. Realizacja projektu potrwa do końca października 2022 r.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

Podpisanie umowy
Starachowice podpisanie umowy
Konferecnja podczas podpisania umowy
Starachowice nowa inwestycja
Podpisanie umowy_1
Przekazanie podpisanej umowy
Starachowice
Konferencja prasowa
Nowe inwestycje w Starachowicach
Starachowicka komunikacja z unijnym dofinansowaniem
Starachowicka komunikacja z unijnym dofinansowaniem_1
Nowa inwestycja
Starachowicka komunikacja z unijnym dofinansowaniem_3