Komitet Sterujący międzynarodowego projektu „KEEP ON”

Data opublikowania: 1 czerwca 2021
Spotkanie keep on
Spotkanie keep on

Siedmiu partnerów podsumowało swoją aktywność w ramach projektu „KEEP ON – Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector”, czyli skuteczne polityki regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego podczas odbywającego się 25 maja w formule on line posiedzenia Komitetu Sterującego.

Przedstawiciele partnerów projektu  - Chorwacji, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Polski, Portugalii i Włoch podsumowali działania zaplanowane w ostatnim semestrze projektu. Sytuacja epidemiologiczna w Europie spowodowała opóźnienia w realizacji niektórych zadań, szczególnie tych związanych z bezpośrednimi spotkaniami. Nastąpiła konieczność ich przemodelowania w częściach dotyczących m.in. wizyt studyjnych, spotkań z regionalnymi interesariuszami czy też konferencji upowszechniających rezultaty działań. Lider projektu omówił aktualne wskaźniki, wydatkowanie środków przez poszczególnych partnerów oraz merytoryczny zakres zbliżającej się dwuletniej fazy monitorowania.

Znaczna część posiedzenia Komitetu Sterującego poświęcona była Regionalnym Planom Działań, do opracowania których zobligowani są zaangażowani partnerzy. Dokument zakłada analizę i poprawę polityki regionalnej w sektorze dziedzictwa kulturowego. Zakres zidentyfikowanych trzech działań w planie województwa świętokrzyskiego opiera się na dotychczasowych doświadczeniach oraz dobrych praktykach z zakresu trwałości
i zrównoważonego rozwoju w ochronie i wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego wypracowanych podczas wdrażania projektu Keep On.

Projekt realizowany jest w ramach programu Interreg Europa 2014-2020 ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Interreg Europa 2014-2020 w partnerstwie z siedmioma krajami europejskimi, gdzie Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego jest jedynym polskim partnerem projektu.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

Spotkanie Keep on
Spotkanie
Committee Keep - On
Keep -On