REACT – UE dla czystego środowiska

Data opublikowania: 5 stycznia 2022
REACT – UE dla czystego środowiska
REACT – UE dla czystego środowiska

Znakomita wiadomość na początek  nowego roku - uruchamiamy fundusze unijne w ramach instrumentu REACT-UE! Pierwsza transza, która zostanie rozdysponowana w regionie świętokrzyskim na przedsięwzięcia związane z efektywnością energetyczną, wynosi prawie 16 mln euro!

- 3 stycznia 2022 otrzymaliśmy oficjalną decyzję Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, a to oznacza zgodę na przesunięcie środków unijnych w ramach kilku działań oraz – co dla nas niezwykle ważne – utworzenie w programie dodatkowej osi, do której zostaną wprowadzone środki REACT-UE. To bardzo dobra informacja, na którą czekaliśmy z niecierpliwością – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Przypomnimy, że REACT- UE to forma pomocy dla regionów  w okresie przejściowym między perspektywami finansowymi Unii Europejskiej 2014-2020 a 2021-2027. Instrument ten ma kluczowe znaczenie w najbliższych latach dla odbudowy gospodarki dotkniętej skutkami kryzysu wywołanego koronawirusem oraz pobudzenia inwestycji. Fundusze zarezerwowane dla regionu świętokrzyskiego w ramach pierwszej transzy wynoszą ponad 71 mln zł i zostaną wprowadzone do nowej, dwunastej osi priorytetowej RPOWŚ 2014-2020 – REACT-UE dla Świętokrzyskiego.

- W ramach Instrumentu REACT-UE w regionie świętokrzyskim przewidzieliśmy wsparcie dla tak bardzo potrzebnych w naszym województwie przedsięwzięć z obszaru energetyki, które służą zmniejszeniu emisji substancji szkodliwych dla środowiska oraz efektywności energetycznej – dodaje marszałek Andrzej Bętkowski.

Jakie konkretnie działania zostaną wsparte w unijnego instrumentu REACT-UE?

- Zaplanowaliśmy dwa rodzaje działań – po pierwsze - dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej konkursu z Działania 3.3 dotyczącego głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne oraz po drugie - wsparcie projektu pod nazwą „Nowe źródło ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, który zakłada likwidację nieefektownej i generującej duże zanieczyszczenia kotłowni węglowej obsługującej obie lecznice – dodaje Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego. Dzięki decyzji Komisji Europejskiej możemy już przystąpić do uruchomienia procedury wydatkowania funduszy REACT-UE. Projekty, które będą realizowane w ramach tego instrumentu, muszą się zakończyć do grudnia 2023 r.

 Marszałek Bętkowski jest przekonany, że środki REACT-UE odpowiedzą na pilne potrzeby naszego regionu związane z podnoszeniem efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystania energii, a co za tym idzie – ograniczeniu emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Bez wątpienia wsparcie to ma służyć także ożywieniu gospodarczemu tak bardzo potrzebnemu po kryzysie związanym z pandemią  COVID-19.

Warto dodać, że zatwierdzone przez Komisję Europejską zmiany w RPOWŚ 2014-2020 to nie tylko REACT-UE, ale i przesunięcie unijnych funduszy w wysokości ponad 20 mln euro (czyli ok. 92 mln zł) w ramach poszczególnych działań. A to oznacza efektywne wykorzystanie środków z kończącej się perspektywy finansowej UE i przeznaczenie ich na przedsięwzięcia, które cieszyły się największym zainteresowaniem beneficjentów.

W szczególności wsparcie uzyskają przedsiębiorcy – na instrumenty finansowe (Działanie 2.6) przeznaczamy dodatkowo blisko 49 mln zł, na przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe (Działanie 1.2) - ponad 21 mln zł, na infrastrukturę zdrowotną – kwotę 3 mln zł (na zakup tomografu komputerowego dla ŚCO), zaś na termomodernizację – kwotę ponad 13 mln zł (Działanie 3.3).

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

Od lewej: Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik
Od lewej: Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik
Uczestnicy spotkania
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek