Szybciej do Warszawy dzięki łącznicy kolejowej

Data opublikowania: 13 stycznia 2022
Podpisanie aneksu
Podpisanie aneksu

O 767 tys. zł wzrośnie unijne dofinansowanie projektu „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Północna”, którego realizacja stworzy nowe możliwości dla kolei w województwie świętokrzyskim, skracając czas podróży do Warszawy i ułatwiając pasażerom dotarcie na północ Polski.

Projekt, do którego aneks podpisano w czwartek, 13 stycznia, realizowany jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Działania 5.2 „Infrastruktura kolejowa”, Oś Priorytetowa 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

- To jedno z najważniejszych w naszym regionie przedsięwzięć z obszaru komunikacji kolejowej współfinansowane ze środków unijnych, dzięki któremu m.in.  skróci się czas podróży z Kielc do Warszawy przez CMK, pasażerowie będą mogli skorzystać z dogodnych połączeń regionalnych oraz szybciej dotrzeć z Kielc do Poznania, Bydgoszczy, Trójmiasta czy Łodzi – mówił tuż po parafowaniu dokumentu marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski .

Aneks pozwoli na przeprowadzenie niezbędnych, dodatkowych robót (prace archeologiczne, budowa schodów skarpowych, wydłużenie muru oporowego), wykup gruntów, a co za tym idzie - sprawne zakończenie przedsięwzięcia. Wartość dofinansowania projektu z funduszy europejskich wzrosła ostatecznie do 37 mln 140 tys. zł, natomiast jego ogólny koszt zamknął się w kwocie – 53 mln 590 tys. zł.

- Cieszę się, że znalazły się dodatkowe fundusze  na realizację przedsięwzięcia, które ma ogromne znaczenie dla mieszkańców naszego regionu – podkreślił Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. - Łącznica zwiększy możliwości przejazdu pociągów na terenie województwa świętokrzyskiego.

Projekt realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to budowa nowej linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ. Potrzeba wybudowania nowej linii kolejowej wynika z faktu, iż do tej pory nie ma możliwości wjazdu z linii kolejowej 61 - z kierunku Kielc na linię nr 4 (CMK) w kierunku Warszawy i Łodzi, bez zmiany kierunku jazdy. Taka sama sytuacja dotyczy również relacji odwrotnej.

Inwestycja obejmuje budowę linii kolejowej o łącznej długości 3,252 km (długość nowobudowanego odcinka to 3,204 km) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowę istniejących obiektów inżynieryjnych, SRK, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki i telekomunikacji.

- Bardzo dziękuję za dodatkowe wsparcie projektu, którego efekty służyć będą rozwojowi infrastruktury kolejowej w województwie świętokrzyskim – podkreślił Mateusz Wanat, dyrektor Regionu Południowego PKP Polskie Linie Kolejowe. -  Budowa jest już na bardzo zaawansowanym etapie, ruch po łącznicy puścimy jeszcze w tym roku.

Linia kolejowa Czarnca – Włoszczowa Północ, łącząca linię kolejową nr 61 Kielce – Fosowskie
z linią nr 4 CMK Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, ma stanowić dodatkowy element spójnego systemu kolejowych połączeń między aglomeracjami miejskimi w Polsce. Koncentrować będzie ruch z wielu kierunków w celu maksymalnego wykorzystania jej zdolności przepustowej. Zakłada się, że będzie ona obsługiwała pasażerów podróżujących pomiędzy aglomeracjami: warszawską, łódzka i kielecką. Przewidywany czas przejazdu pociągów w relacji Kielce – Warszawa skróci się do 2 godzin 20 min.

Łącznica będzie zelektryfikowana i przystosowana do ruchu dwukierunkowego. Zapewni przejazd pociągów pasażerskich z prędkością 100 km/h, zaś towarowych 80 km/h. Oddanie trasy do eksploatacji planowane jest na drugą połowę 2022 r.

Galeria zdjęć

Podpisanie aneksu
Projekt Nowoczesna komunikacja
nowoczesna komunikacja
Uroczyste podpisanie aneksu
Przedstawiciele Zarządu i PKP podczas podpisanai aneksu
Uroczyste podpisanie aneksu
PKP podpisuje aneks
Andrzej Bętkowski podczas podpisania umowy