Umowa podpisana, pieniądze już wkrótce trafią do firm

Data opublikowania: 28 stycznia 2022
marszalek-i-wicemarszalek-po-podpisaniu-umowy
marszalek-i-wicemarszalek-po-podpisaniu-umowy

Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki której dodatkowe 50 mln zł unijnego wsparcia zostanie przeznaczonych na preferencyjne pożyczki dla firm, podpisana!

Pożyczki współfinansowane są w ramach projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” ze środków RPOWŚ 2014-2020 z Działania 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP. Wdrażane są we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dzięki projektowi  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego, mogą starać się o pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach - pojedyncza firma może otrzymać pożyczki z zerowym oprocentowaniem, istnieje również możliwość finansowania 100 proc. wydatków brutto, okres spłaty zobowiązań wydłużono do 72 miesięcy, brak jest opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki, maksymalny okres karencji w spłacie wynosi do 6 miesięcy. Przewidziano również wakacje kredytowe w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych raz do roku na 2 miesiące w pierwszym i drugim roku okresu spłaty jednostkowej pożyczki. Przedsiębiorca nie musi wnosić wkładu własnego, istnieje również możliwość łączenia wydatków w ramach pożyczek płynnościowych z wydatkami inwestycyjnymi.

- Te udogodnienia wprowadziliśmy z myślą o tych wszystkich przedsiębiorcach, którzy borykają się z ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa, mają trudności z utrzymaniem się na rynku, zapłatą zobowiązań, płynnością finansową – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – To realne wsparcie firm, które jest jednym z elementów Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego „OCHRONA. ODBUDOWA. ROZWÓJ MŚP”.

Dzięki podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowie na pożyczki dla świętokrzyskich firm przekazano dodatkowe 50 mln zł unijnych funduszy.

– Cieszymy się, że dzięki korzystnemu kursowi euro, a także przesunięciom w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego mogliśmy przekazać do Banku Gospodarstwa Krajowego dodatkowe unijne fundusze na pożyczki dla świętokrzyskich firm – mówi wicemarszałek Renata Janik. I jak dodaje – wkrótce można się również spodziewać kolejnych 50 mln zł pozyskanych ze zwrotu wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Pożyczki udzielane są przez pośredników współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wszelkie informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/ .

Warto dodać, że o ogromnej skali wsparcia, które zostało przekazane na preferencyjne pożyczki dla świętokrzyskich firm, świadczy zwiększenie wartości projektu z pierwotnych 208,8 mln zł do 408 mln zł. To kwota, która przełożyła się na realną i szybką pomoc dla przedsiębiorstw borykających się ze skutkami pandemii.

 

 

 

Galeria zdjęć

Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisują umowę
marszałek i wicemarszałek po podpisaniu umowy
Umowa podpisana środki już wkrótce trafią do firm