Kontrakt Programowy podpisany! Unijne fundusze coraz bliżej

Data opublikowania: 1 lutego 2022
Kontrakt Programowy podpisany
Kontrakt Programowy podpisany

Kolejny ważny krok w pracach nad nową perspektywą unijną za nami. We wtorek, 1 lutego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie podpisano Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego.

To jeden z najważniejszych dokumentów określających kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Kontrakt parafowali – Andrzej Bętkowski – marszałek województwa świętokrzyskiego, wicemarszałek Renata Janik  oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej - Waldemar Buda.

– Kontrakt to swoista umowa między rządem a samorządem województwa, w której wskazano konkretne, ważne dla regionu i całej Polski inwestycje. Oficjalnie zostało potwierdzone, że do naszego regionu już wkrótce trafią środki unijne w wysokości 1 mld 403 mln euro! To rekordowa kwota, która służyć będzie rozwojowi regionu świętokrzyskiego – mówił marszałek Andrzej Bętkowski tuż po podpisaniu dokumentu.  – Dzięki projektom realizowanym w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej chcemy wzmacniać potencjał gospodarczy, społeczny i terytorialny naszego regionu, pobudzać wzrost jego konkurencyjności i innowacyjności oraz stymulować jego rozwój we wszystkich dziedzinach.

Satysfakcji z podpisania dokumentu nie kryła wicemarszałek Janik. - – W efekcie wielu spotkań, dyskusji, rozstrzygania trudnych tematów, doszliśmy wraz z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do kompromisu. Możemy się cieszyć z akceptacji listy projektów priorytetowych, wśród których znalazły się takie przedsięwzięcia jak wsparcie szkolnictwa branżowego, usługi społeczne i zdrowotne dla seniorów, czy podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstw i osób indywidualnych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych – powiedziała.

Wiceminister Buda podkreślił, że dzięki środkom unijnym że województwo świętokrzyskie w 2027 r. będzie na zupełnie innym poziomie rozwoju. - Będziemy mogli mówić o soku cywilizacyjnym regionu. Te fundusze to motor, który uruchomi inne środki. Z dużą satysfakcją patrzę na to, że województwo świętokrzyskiego ma dobre lata za sobą i jeszcze lepsze przed sobą – stwierdził Waldemar Buda.

W wydarzeniu uczestniczyli także: Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Katarzyna Kubicka – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – oboje nadzorujący dwa unijne departamenty,  w których przygotowywano projekt Kontraktu Programowego.

Przypomnijmy, że region świętokrzyski na lata 2021 -2027 otrzymał środki unijne w wysokości 1 mld 403 mln euro, z czego ponad 1 mld euro na tzw. projekty twarde w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś pozostała kwota na projekty miękkie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Niezwykle ważne miejsce w dokumencie zajmują przedsięwzięcia priorytetowe czyli projekty o szczególnym znaczeniu dla rozwoju regionu świętokrzyskiego. Na liście znalazło się 38 kluczowych zadań, obejmujących różne obszary – dodaje marszałek Andrzej Bętkowski.

Wśród nich są m.in. II etap budowy kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, Centrum Badań Molekularnych przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii, projekty cyfryzacji placówek medycznych i instytucji publicznych, przedsięwzięcia skoncentrowane na kwestiach środowiskowych, zadania z zakresu transportu, komunikacji, turystyki oraz służby zdrowia, a także te, których celem jest inwestycja w mieszkańców regionu, ich edukację, wiedzę i rozwój, wspieranie seniorów i pracowników, uzdolnionej młodzieży oraz kadry pedagogicznej. Na wszystkie te działania została zarezerwowana kwota prawie 3 mld zł.  Kolejnym niezwykle ważnym elementem konstruowania nowego programu będą negocjacje z Komisją Europejską.

– Już w najbliższy piątek czeka nas pierwsza tura z całej serii spotkań, tym razem poświęcona Europejskiemu Funduszowi Społecznemu – powiedziała wicemarszałek Renata Janik. – Mam nadzieję, że również ten etap uda nam się przejść maksymalnie sprawnie, tak by pierwsze unijne środki z nowego rozdania jak najszybciej popłynęły do świętokrzyskich beneficjentów.

Galeria zdjęć

Kontrakt Programowy podpisany
Kolejny ważny krok w pracach nad nową perspektywą unijną
Podpisanie Kontraktu
Kontrakt Programowy
Unijne fundusze coraz bliżej
W Warszawie podpisano Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego
Kontrakt to swoista umowa między rządem a samorządem województwa
Unijne fundusze coraz bliżej
Unijne fundusze coraz bliżej