Miliony na zieloną energię

Data opublikowania: 24 marca 2022
Miliony na zieloną energię
Miliony na zieloną energię

Instalacje fotowoltaiczne, kompleksowa termomodernizacja, nowe źródła ciepła, ochrona środowiska – to wspólny mianownik siedmiu projektów, które realizować będą świętokrzyskie gminy. Umowy w sprawie dofinansowania przedsięwzięć z funduszy unijnych podpisano w czwartek, 24 marca.

Świętokrzyskich gmin otrzymały unijne dofinansowanie na projekty z Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekty znajdowały się wcześniej na liście rezerwowej, ale dzięki oszczędnościom oraz przesunięciom unijnych funduszy w ramach Osi Priorytetowej 3 - Efektywna i zielona energia na jedno zadanie, możliwe stało się dofinansowanie tych przedsięwzięć.

- Łączna wartość dofinansowania tych siedmiu przedsięwzięć to 20 mln zł. Oprócz niewątpliwych korzyści środowiskowych, realizacja tego typu projektów daje niebagatelne korzyści finansowe wynikające z redukcji kosztów związanych z zaopatrzeniem w ciepło, ciepłą wodę użytkową oraz opłat za energię elektryczną – mówił tuż po podpisaniu umów marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. A zostały one parafowane z gminami: Secemin, Bodzechów, Waśniów, Sobków, Sędziszów, Lipnik oraz Kielce.

– Przedsięwzięcia związane z efektywnością energetyczną są szczególnie korzystne ze względów ekologicznych, pozwalają bowiem na zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery – powiedziała wicemarszałek Renata Janik, zaś wicemarszałek Marek Bogusławski dodał, że tego typu inwestycje przyczyniają się do tego, że mamy lepsze powietrze, zdrowsze społeczeństwo i oszczędności dla samorządów. - Najważniejszym beneficjentem tym inwestycji jest obywatel – podkreślił wicemarszałek.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu budynki oświatowe, remizy OSP i świetlice wiejskie przejdą kompleksową termomodernizację, zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne, wymieniona będzie stolarka okienna i drzwiowa, zmodernizowane oświetlenie na energooszczędne, planowany jest także montaż systemów ciepłowniczych c.o. i c.w.u. 

Dofinansowanie w ramach Działania 3.3 otrzymały:

GMINA KIELCE, projekt Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach (1 mln 971 tys. zł),

GMINA WAŚNIÓW, projekt Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (1 mln 726 tys. zł)

GMINA LIPNIK, projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik (744 tys. zł)

GMINA SĘDZISZÓW, projekt Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Sędziszów (2 mln 691 tys. zł)

GMINA SOBKÓW, projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków (8 mln 165 tys. zł)

GMINA BODZECHÓW, projekt Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energie elektryczną i cieplną budynków gminnych (2 mln 353 tys. zł)

GMINA SECEMIN, projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin (2 mln 238 tys. zł).

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

 

 

 

Galeria zdjęć

Miliony na zieloną energię
Miliony na zieloną energię
Miliony na zieloną energię
Miliony na zieloną energię
Miliony na zieloną energię