Dobre wykształcenie, dobry zawód i dobra praca - w naszym regionie

Data opublikowania: 25 marca 2022
Konferencja zorganizowana przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ
Konferencja zorganizowana przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ

- Napływ funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, nowe inwestycje w regionie oraz atrakcyjna oferta kształcenia ponadpodstawowego i wyższego to realne szanse na edukacyjny i zawodowy sukces dla świętokrzyskiej młodzieży – powiedziała Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik podczas konferencji w Kielcach, w której uczestniczyło ponad 100 dyrektorów liceów, techników i szkół branżowych z całego regionu.

- W programie „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027” zaplanowaliśmy ok. 142 mln zł wsparcia dla szkolnictwa zawodowego oraz ok. 38 mln zł dla liceów – podkreślała podczas spotkania Wicemarszałek Renata Janik. - Podział środków pokazuje, że priorytetem, zarówno dla Zarządu Województwa jak i dla Komisji Europejskiej, jest budowanie nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w regionie świętokrzyskim. To kontynuacja działań, realizowanych w latach 2014-2020. Chcemy pokazać Państwu - dyrektorom szkół ponadpodstawowych – a za Państwa pośrednictwem uczniom i absolwentom waszych placówek – że region świętokrzyski daje realne szanse na dobre wykształcenie i ciekawą karierę zawodową, i że warto związać swoją przyszłość zawodową z naszym województwem. Bo oprócz środków unijnych w naszym regionie pojawiają się inwestycje w nowoczesne technologie, mamy także bardzo dobrą ofertę kształcenia na uczelniach wyższych. To oznacza, że młodzi ludzie muszą wyjeżdżać do innych ośrodków, aby zdobyć dobre wykształcenie, dobry zawód i dobrą pracę.

O jednej z najważniejszych aktualnie inwestycji w rozwój technologiczny regionu świętokrzyskiego, tj. o powstającym w Kielcach kampusie laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar, mówił Prezes tej instytucji,  prof. dr hab. Jacek Semaniak. – Planujemy zakończyć prace budowalne w marcu 2023 r. – poinformował profesor Jacek Semaniak. – Co działalność laboratoriów GUM oznacza dla regionu świętokrzyskiego? To obecność w naszym województwie najbardziej nowoczesnych rozwiązań z zakresu metrologii. A warto zdać sobie sprawę, że bez precyzyjnych pomiarów nie może funkcjonować żadna współczesna, zaawansowana i innowacyjna technologia. Od systemów GPS począwszy, przez różnego rodzaju automaty i linie produkcyjne, na telekomunikacji skończywszy – bo np. przesyłanie danych sieciami światłowodowymi wymaga niesłychanie precyzyjnych pomiarów. Kieleckie laboratoria będą mogły służyć lokalnym małym i średnim firmom, których nie stać na stworzenia takiego zaplecza, do opracowywania innowacyjnych rozwiązań biznesowych. I choć budowa jeszcze się nie skończyła, to już planujemy dalszy rozwój kampusu. To pokazuje perspektywy tej branży. Powstanie ośrodka GUM to także szansa dla wielu dzisiejszych uczniów i studentów na bardzo atrakcyjną pracę w przyszłości.       

Wstępem do kariery zawodowej jest kształcenie w szkołach średnich.
- W nadchodzących latach w projektach dla szkół zawodowych możliwe będzie finansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów, w tym kursów i szkoleń dających uprawnienia i umiejętności cenione na rynku pracy – poinformowała Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka. - Finansowane będą ponadto płatne staże młodzieży w firmach. Nauczyciele i instruktorzy zawodu w dalszym ciągu będą mieli możliwość podnoszenia oraz aktualizowania swojej wiedzy branżowej. Celem projektów będzie również zacieśnianie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a pracodawcami, aby jak największa część praktyk uczniowskich odbywała się w firmach – zgodnie z zasadą „uczenie się przez pracę”.  W liceach głównym kierunkiem działań będzie realizacja różnego rodzaju zajęć dodatkowych dla uczniów, w tym zajęć dotyczących tzw. umiejętności przekrojowych. To m. in. umiejętność uczenia się, współpracy, krytycznego myślenia itp.

O możliwościach zdobycia wyższe wykształcenia technicznego, które może być przepustką do udanej kariery zawodowej, mówił m. in. Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba. Z badań uczelni, która śledzi losy swoich absolwentów, wynika że 90 % z nich podejmuje już na studiach albo tuż po ich zakończeniu. Oferta Politechniki Świętokrzyskiej  jest wciąż poszerzana o aktualne i poszukiwane specjalności. W związku z rozwojem laboratoriów GUM w Kielcach w planach jest m. in. metrologia. Ponadto, w porozumieniu z amerykańską firmą IBM, na uczelni ma być uruchomiony kierunek studiów związany z cyberbezpieczeństwem.

Podczas spotkania mówiono także o możliwości rozwoju zawodowego uczniów, absolwentów oraz kadry świętokrzyskich szkół średnich w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz Zintegrowanej Strategii Umiejętności. Ich szczegóły zaprezentowała Beata Gawęcka – Ajchel, główny analityk ds. badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych. Z kolei Zastępczyni Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy Magdalena Fogiel-Litwinek zaprezentowała dyrektorom szkół ponadpodstawowych ofertę tej instytucji dla młodzieży, w tym możliwości wsparcia dla uczniów w trudnej sytuacji życiowej.

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Galeria zdjęć

Konferencja zorganizowana przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ
Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ - Katarzyna Kubicka
Główny analityk ds. badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych - Beata Gawęcka – Ajchel
Konferencja zorganizowana przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ
Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego – Renata Janik
Prezes Głównego Urzędu Miar - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego – Renata Janik
Konferencja zorganizowana przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ
Konferencja zorganizowana przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ
Rektor Politechniki Świętokrzyskiej - prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej - prof. dr hab. Artur Maciąg
Zastępczyni Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy - Magdalena Fogiel-Litwinek