Unijne pożyczki na wsparcie przedsiębiorców

Data opublikowania: 5 kwietnia 2022
podpisanie aneksu do umowy Z BGK
podpisanie aneksu do umowy Z BGK

60 mln zł – taka kwota łącznie trafi do świętokrzyskich przedsiębiorców, którzy będą chcieli skorzystać z preferencyjnych pożyczek współfinansowanych z funduszy europejskich.  

We wtorek, 5 kwietnia marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego - Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający Pionem Funduszy Europejskich podpisali aneks do umowy do projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Istotą wprowadzonych zmian jest umożliwienie BGK-owi ponownego wykorzystania na preferencyjne pożyczki dla sektora MŚP pieniędzy zwróconych przez przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami projektu w poprzednich latach (projekt realizowany jest od połowy
2017 r.). Chodzi o kwotę 60 mln zł, która pozwoli wesprzeć co najmniej 100 miko, małych
i średnich firm w województwie świętokrzyskim. Otrzymane wsparcie przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć m.in. na inwestycje w środki trwałe, służące prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. Uzupełnieniem inwestycji mogą być wydatki na zatowarowanie, zakup półproduktów i środków obrotowych. 

– Zainteresowanie preferencyjnymi pożyczkami udzielanymi w ramach projektu jest ogromne – ocenił marszałek Andrzej Bętkowski. - Udzielono już 1370 pożyczek, wartość inwestycji zrealizowanych w ich ramach przekroczyła 367 mln zł. Już teraz kolejne 60 mln zł możemy skierować na wsparcie dla nowych firm, które będą mogły rozwijać swoją produkcję, zatrudniając pracowników, podnosząc potencjał i wzmacniając świętokrzyską gospodarkę.

W województwie świętokrzyskim cały czas utrzymuje się duże zapotrzebowanie MŚP na kapitał w formie pożyczek. Zarząd Województwa kilkukrotnie zwiększał wartość regionalnego portfela instrumentów finansowych. W wyniku tych działań pula środków z ok. 208 mln zł wzrosła do 408 mln zł. Dotychczas zwiększenie środków na preferencyjne pożyczki dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 odbywało się poprzez przesunięcia między poszczególnymi działaniami, a także dzięki różnicom kursowym.

- Ze wsparcia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy z mikro, małych i średnich firm zarówno na cele inwestycyjne, jak i obrotowe. To dobra pomoc pożyczkowa dla rozpoczynających działalność, dla których komercyjna oferta bankowa jest często niedostępna – dodał dyrektor Paweł Chorąży z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

podpisanie aneksu do umowy Z BGK