Marszałkowie o nowej unijnej perspektywie

Data opublikowania: 7 kwietnia 2022
konwent-marszałków
konwent-marszałków

Pracom nad nowymi programami regionalnymi oraz negocjacjom z Komisją Europejską poświęcona była pierwsza cześć posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP. Dyskutowano również o tym, jak z funduszy unijnych wspierać uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.

Po ośmiu latach region świętokrzyski przejął półroczną prezydencję w Konwencie Marszałków Województw RP. W czwartek, 7 kwietnia w Kielcach odbyło się pierwsze posiedzenie poświęcone m.in. nowej unijnej perspektywie na lata 2021-2027.

- Wszystkim nam zależy na sprawnym przeprowadzeniu procesu negocjacji programów regionalnych, a co za tym idzie uruchomieniu unijnych funduszy z nowej pespektywy, co bez wątpienia będzie gwarantem utrzymania wysokiej dynamiki rozwoju i wzmocnienia potencjału usług społecznych  - podkreślił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, otwierając dyskusję. Oprócz przedstawicieli samorządowych województw wzięli w niej udział w formule zdalnej - minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, a także przedstawicielki Komisji Europejskiej - Emma Toledano Laredo, dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz Manuela Geleng z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

Minister Puda poświęcił swoje wystąpienie negocjacjom z Komisją Europejską projektu Umowy Partnerstwa, podkreślając, że agresja Rosji na Ukrainę – to nadzwyczajne okoliczności, w których muszą się odnaleźć wszystkie kraje.

- Dla Polski sytuacja wojny za naszą wschodnią granicą to wielkie wyzwanie, szacuje się, że około 4 mln uchodźców z Ukrainy pojawi się w naszym kraju. Myślimy o tym, by otrzymali oni opiekę, pomoc finansową, szansę na pracę i edukację – mówił minister Puda. – Zależy nam także na tym, by na wsparcie mogli liczyć Polacy niosący pomoc. Obecnie nie mamy żadnych środków europejskich, które moglibyśmy przeznaczyć na te cele. Potrzebny jest nowy fundusz, dodatkowe środki, by szybko i skutecznie nieść pomoc.

Minister Puda podkreślił także, że niezwykle ważne jest zidentyfikowanie ryzyka jakie wojna na Ukrainie niesie dla unijnych inwestycji. Ma to związek przede wszystkim z odpływem pracowników oraz przerwaniem łańcucha dostaw.

Przedstawicielki Komisji Europejskiej – Emma Toledano Laredo i Manuela Geleng w swoich wystąpieniach skupiły się na obszarach, które mogą liczyć na dofinansowanie ze środków Unijnych. Sporo uwagi poświęciły również nowemu, trudnemu wyzwaniu, jakim jest agresja Rosji na Ukrainę.

- Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem solidarności Polaków i tego, w jaki sposób polskie regiony zarządzają tym kryzysem humanitarnym – podkreśliła Manuela Geleng, zapowiadając, że w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego podejmowane będą działania zmierzające do integracji Ukraińców i stworzenia im w nowym miejscu godnych warunków życia, przede wszystkim zaś pracy, edukacji i opieki zdrowotnej. Odniosła się ona także do takich problemów jak konieczność propagowania uczenia się przez całe życie, pogłębiania kompetencji cyfrowych oraz - w związku z postępującym starzeniem się społeczeństwa – koniecznością stworzenia warunków do długoterminowej opieki. To są najważniejsze wyzwania na lata 2021-2027 w obszarze społecznym.

Emma Toledano Laredo zwróciła uwagę na inne istotne kwestie, m.in. na kryzys energetyczny i potrzebę uniezależnienia się od rosyjskiej ropy i innych paliw kopalnianych, sytuację klimatyczną w Europie, plany rozwoju transportu, wsparcie innowacyjności oraz szerszego wykorzystania w nowej perspektywie instrumentów finansowych.

Uczestniczący w dyskusji marszałkowie jednomyślnie stwierdzili, że sprawa wsparcia ze środków unijnych pomocy dla uchodźców jest pilna, dlatego też mają nadzieję, że szybko uda się zakończyć negocjacje Umowy Partnerstwa i programów regionalnych.

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

Konwent Marszałków
konwent-marszałków6
konwent-marszałków10
konwent-marszałków8
Konwent marszałków