18 mln zł z Unii Europejskiej na pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Data opublikowania: 11 kwietnia 2022
Spotkanie z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
Spotkanie z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Urząd Marszałkowski pracuje nad specjalnym projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego, którego celem jest szeroko zakrojona pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do naszego regionu, chroniąc się przed rosyjską agresją. Marszałek Andrzej Bętkowski oraz Wicemarszałek Renata Janik spotkali się dziś z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów w celu ustalenia szczegółów przedsięwzięcia.  

- Od początku wojny staramy się wspierać obywateli Ukrainy wykorzystując własne środki samorządowe, szczególnie dotyczy to pomocy dla zaprzyjaźnionego z naszym regionem obwodu winnickiego – powiedział Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Obecnie nasze starania zaowocowały zgodą Komisji Europejskiej na przeznaczenie wolnych środków w kwocie 18 mln zł, pochodzących z części „społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego, na realizację specjalnego projektu, wspierającego obywateli Ukrainy.      

- Przygotowaliśmy katalog najważniejszych działań, które chcemy realizować na rzecz uchodźców, w tej chwili czekamy na formalną zgodę Ministerstwa Finansów na przesunięcia budżetowe w ramach RPO oraz na pakiet zmian legislacyjnych na poziomie krajowym, które powinny nastąpić w najbliższym czasie – poinformowała Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik. - Przedsięwzięcie będzie prowadzone jako projekt własny Województwa Świętokrzyskiego, w 100 % finansowany z funduszy europejskich. Jego realizatorem będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego. ROPS będzie wspierał Starostwa Powiatowe w działaniach dla uchodźców z Ukrainy, w projekt będzie także zaangażowany Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Liczymy na aktywność Starostw Powiatowych i ścisłą współpracę w ramach projektu, ponieważ to samorządowcy, działając na swoim terenie, są najbliżej uchodźców z Ukrainy, a więc mogą najlepiej rozpoznawać ich potrzeby i nieść najbardziej oczekiwaną pomoc.    

Projekt, na który przewidziano 18 mln złotych z funduszy UE,  ma być realizowany co najmniej do połowy 2023 r. (z możliwością przedłużenia). Obywatele Ukrainy, chroniący się na obszarze województwa świętokrzyskiego przed działaniami wojennymi trwającymi w ich kraju, będą mogli liczyć na kompleksowe wsparcie. Pomoc będzie każdorazowo dostosowywana do indywidualnych potrzeb konkretnych osób i rodzin. Będą ją realizowały Starostwa Powiatowe oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Plany obejmują m. in zabezpieczenie niezbędnych, podstawowych potrzeb życiowych osób przybywających z Ukrainy (pokrycie kosztów pobytu, zapewnienie środków czystości, wyżywienia itp.), ponadto wsparcie psychologiczne i terapeutyczne. W projekcie przewidziano także pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz pomoc w przystosowaniu się do polskich realiów, a więc poradnictwo prawne i obywatelskie, pomoc tłumacza, wsparcie w załatwianiu formalności urzędowych, związanych np. z uzyskaniem zatrudnienia, edukacją dzieci czy korzystaniem z polskiej służby zdrowia, ponadto finansowana będzie nauka języka polskiego.

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Galeria zdjęć

Spotkanie z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
Spotkanie z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
Marszałek Woj. Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski
Wicemarszałek Woj. Świętokrzyskiego Renata Janik
Spotkanie z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
Spotkanie z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
Spotkanie z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
Spotkanie z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy.