Fundusze unijne dla firm

Data opublikowania: 16 maja 2022
Pożyczki dla przedsiębiorców
Pożyczki dla przedsiębiorców

2000 świętokrzyskich firm skorzystało już z preferencyjnych pożyczek udzielanych z funduszy unijnych. Po taką formę wsparcia będzie można sięgnąć do końca 2023 r.

Podnoszenie konkurencyjności, inwestowanie w badania i rozwój technologiczny, finansowanie inwestycji związanych z rewitalizacją, poprawą efektywności energetycznej czy termomodernizacją – to tylko część przedsięwzięć, które świętokrzyskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą realizować przy wsparciu pożyczek udzielanych w ramach unijnego projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” realizowanego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Należy również pamiętać, że w czasie pandemii koronawirusa pożyczki są kołem ratunkowym dla firm borykających się z ekonomicznymi skutkami COVID-19. Pozwala im to na utrzymanie płynności finansowej oraz opłatę zobowiązań, otrzymane wsparcie przedsiębiorcy mogą przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury oraz zatowarowanie i zakup półproduktów.

W województwie świętokrzyskim ze wsparcia w postaci unijnych pożyczek skorzystało już 2000 firm  (w tym 524 sięgnęło po tzw. pożyczki covidowe). Ogólna kwota dotychczas udzielonego wsparcia przekroczyła 365 mln zł.

- Cieszę się, że ramach naszego programu regionalnego możemy wspierać rozwój świętokrzyskich firm. Preferencyjne pożyczki służą nie tylko rozwojowi przedsiębiorstw, ale
i przyczyniają się do wzmocnienia potencjału gospodarczego i konkurencyjności całego regionu świętokrzyskiego. Jest to niezwykle istotne w dobie kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią koronawirusa i wojną na Ukrainie – podkreśla marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Pożyczki inwestycyjne i inwestycyjno-obrotowe udzielane są w ramach projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” realizowanego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z Działania 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Więcej informacji o pożyczkach: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/