Rehabilitacja z większym dofinansowaniem

Data opublikowania: 18 maja 2022
Szpital w Czarnieckiej Górze
Szpital w Czarnieckiej Górze

280 tys. zł -  o taką kwotę wzrosło dofinansowanie projektu unijnego realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Zakup sprzętu medycznego oraz wykonanie prac remontowych, dzięki którym wygospodarowano dodatkowe pomieszczenia przeznaczone na świadczenie usług rehabilitacji ogólnej w zakresie  chorób układu kostno-mięśniowego – to główne założenia projektu realizowanego przez Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.

Obradujący w środę, 18 maja Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o zwiększeniu wartości dofinansowania projektu o kwotę 280 tys. zł. Dzięki temu unijne wsparcie tego przedsięwzięcia wzrośnie do 1 mln 15 tys. zł.

- Pozwoli to na sfinalizowanie projektu, dzięki któremu szpital w Czarnieckiej Górze będzie mógł świadczyć usługi rehabilitacyjne na jak najwyższym poziomie – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. Wicemarszałek Marek Bogusławski dodaje, że nie bez znaczenia jest również to, że realizacja projektu przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji.

Galeria zdjęć

Budynek szpitala w Czarnieckiej Górze