Fundusze unijne dla bezpieczeństwa podróżujących

Data opublikowania: 18 maja 2022
Podpisanie umów o dofinansowanie ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich
Podpisanie umów o dofinansowanie ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich

8 mln zł – taka jest wartość unijnego dofinansowania dwóch ważnych projektów drogowych, które realizować będzie Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Preumowy w tej sprawie podpisano w środę, 18 maja.

- To dobra wiadomość dla kierowców, pieszych i rowerzystów – wkrótce ruszą dwie ważne inwestycje drogowe, które poprawią bezpieczeństwo i komfort jazdy na świętokrzyskich arteriach.mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. - Zależy nam na tym, aby inwestycje drogowe sukcesywnie były realizowane. Obwodnice świętokrzyskich miast są bardzo istotne, ponieważ pomagają wyprowadzić duży ruch drogowy i wpływają na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Jak informuje Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa – Przedsięwzięcia będą realizowane jeszcze w ramach starej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 z Działania 5.1 Infrastruktura drogowa.

Projekt Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 . ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna zyskał dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 4 mln zł, a szacunkowy całkowity koszt jego realizacji to 20 mln zł.

Projekt zakłada rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku o długości 3,2 km (szerokość jezdni 2 x 3,5 m, szerokość poboczy min. 1,25 m), przebudowę wlotu skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 728 z drogą krajową nr 74 w kierunku Radoszyc, rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 0413T, budowę przepustu drogowego pod drogą wojewódzką nr 728 i przepustów pod zjazdami, przebudowę i budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów i poboczy utwardzonych.

Również 4 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych otrzymał projekt Układ obwodnic w m. Staszów dr. woj. nr 764 /Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757/. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 22 mln 501 tys. zł.

Inwestycja zakłada budowę drogi będącej obwodnicą o parametrach technicznych drogi klasy G; budowie dodatkowych jezdni; ścieżki rowerowej, chodnika, skrzyżowań, systemu odwodnienia drogi w postaci rowów odwadniających, elementów kanalizacji deszczowej w obrębie ronda, urządzeń oczyszczających oraz lokalnie ścieków. Powstaną również przepusty i most przez rzekę Desta; przebudowana zostanie istniejąca infrastruktura kolidująca z projektowaną obwodnicą, wybudowane oświetlenie uliczne oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, wygrodzenia zapobiegającego wtargnięciu zwierząt); wykonane zostanie oznakowania pionowego oraz poziomego. Długość planowanego w ramach inwestycji odcinka to ok. 1,39 km.

Dzięki realizacji projektu ruch tranzytowy przeniesie się z centrum miejscowości na nową obwodnicę, nastąpi aktywacja ekonomiczna terenów przyległych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i rowerowego.

Galeria zdjęć

Podpisanie umów o dofinansowanie ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich