Szansa w turystyce uzdrowiskowej

Data opublikowania: 20 maja 2022
Spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Busko – Zdrój oraz Obszar Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska
Spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Busko – Zdrój oraz Obszar Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska

O szansach rozwoju świętokrzyskich miejscowości uzdrowiskowych rozmawiano podczas spotkania, które odbyło się w czwartek, 19 maja.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin i powiatów tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Busko – Zdrój oraz Obszar Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego reprezentowali – marszałek Andrzej Bętkowski oraz kierownictwo Departamentu Inwestycji i Rozwoju – dyrektor Jacek Sułek i zastępca – Tomasz Janusz.

Podczas spotkania dyskutowano o możliwości realizacji na obszarach uzdrowiskowych projektów dotyczących mobilności miejskiej, w szczególności zaś rozwoju systemu komunikacji miejskiej obejmującego m.in. budowę centrum komunikacyjnego w Busku-Zdroju, zakup zeroemisyjnego taboru i powstanie parkingu typu park&ride z miejscami do ładowania samochodów elektrycznych. To propozycje Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój, który obejmuje gminy Busko-Zdrój i Stopnica.

Szczególną uwagę zwrócona na projekty turystyczne dotyczące szlaku rowerowego „SPA VELO” na trasie Busko-Zdrój – Solec-Zdrój – Kazimierza Wielka – Pińczów o długości 120 km. Szansą na rozwój tych terenów może być również utworzenie nowoczesnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Szlaku Świętokrzyskich Uzdrowisk. Ciekawym pomysłem wydają się także Uzdrowiskowe Ogrody Deszczowe w Busku Zdroju, które poprzez małą retencję  będą zbierały wodę i zatrzymywały ją w środowisku, a przy okazji wpłyną na poprawę estetyki miasta.

Elementem przyciągającym turystów mogłyby się również stać bulwary nad Nidą oraz ogród botaniczny w Pińczowie, a także park uzdrowiskowy w Kazimierzy Wielkiej. To tylko część propozycji, które mogłyby być zrealizowane w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej i wpłynąć na rozwój obszarów uzdrowiskowych.

- Usługi związane z turystyką uzdrowiskową to jedne z tych elementów, na które stawiamy, gdy myślmy o rozwoju potencjału gospodarczego i społecznego, a także  konkurencyjności naszego regionu. Jasno wyartykułowaliśmy to w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ – mówi marszałek Andrzej Bętkowski. – Samorząd województwa pragnie wspierać dążenia samorządów w tych działaniach, bowiem z pewnością przełoży się to na umocnienie gospodarki. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy próbujemy łagodzić ekonomiczne i społeczne skutki pandemii oraz wojny, która toczy się w Ukrainie.

Przypomnimy, że Obszar Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska tworzą gminy Busko-Zdrój, Solec-Zdrój, Kazimierza Wielka i Pińczów oraz powiaty – buski i kazimierski. To ogromy potencjał prawie 74 tys. mieszkańców, ponad 100 tys. kuracjuszy rocznie oraz kilkuset tysięcy turystów odwiedzających takie atrakcje jak choćby buskie tężnie czy baseny mineralne w Solcu-Zdroju. To także piękne, urokliwe tereny i zabytki.

Galeria zdjęć

Spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Busko – Zdrój oraz Obszar Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska
Spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Busko – Zdrój oraz Obszar Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Tomasz Janusz
Spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Busko – Zdrój oraz Obszar Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska
Spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Busko – Zdrój oraz Obszar Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska