Monitorowali RPO

Data opublikowania: 24 maja 2022
Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Finisz unijnej perspektywy i przygotowania do nowego funduszowego rozdania, konkurs dla przedsiębiorców realizujących projektu badawczo-rozwojowe – to główne tematy posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, które odbyło się w poniedziałek, 23 maja.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach oraz w formuje zdalnej spotkali się członkowie Komitetu Monitującego RPOWŚ, by podsumować kończący się okres programowania. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przewodniczący obradom - marszałek Andrzej Bętkowski, a także wicemarszałkowie Renata Janik, Marek Bogusławski i przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Andrzej Pruś.

Rok 2021 region świętokrzyski  zakończył z dobrym wynikiem – 93 proc. zakontraktowanych środków unijnych, 4,5 tys. zawartych umów o łącznej wartości dofinansowania UE wynoszącej 5,75 mld zł. Oczywiście wskaźniki te do maja tego roku poszybowały w górę, bowiem na ostatniej prostej RPOWŚ podpisywane są kolejne umowy, m.in. w ramach instrumentu RACT-EU czy działań rewitalizacyjnych. Co warte podkreślenia – pod względem kontraktacji i płatności od 2018 r. region świętokrzyski wyraźnie przyspieszył, skutecznie goniąc czołówkę województw.  

- Kontraktacja jest na wysokim poziomie i to bardzo cieszy. Wiele inwestycji musimy oczywiście jeszcze porozliczać, ale staramy się ten proces znacząco intensyfikować.  Wdrożenie Regionalnego Programu Operacyjnego w naszym województwie należy ocenić pozytywnie – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Wicemarszałek Renata Janik podkreśliła, że należy pamiętać, że okres wdrażania programu regionalnego to czas pandemii covid-19, a dodatkowo od trzech miesięcy trwa wojna na Ukrainie. - Prowadzenie dużych projektów inwestycyjnych jest trudna. Po przetargach nierzadko okazuje się, że samorządom brakuje środków na ich realizację, problem finansowy dotyka także przedsiębiorców. Cały czas monitorujemy tę sytuację, ale z całą pewnością należy powiedzieć, że wdrażanie RPOWŚ przebiegło pozytywnie i jestem przekonana, że do czasu zamknięcia tej perspektywy finansowej skutecznie zakończymy certyfikację i wykorzystamy całość środków – dodała wicemarszałek.

Planowane jest m.in. ogłoszenie nowego konkursu z Działania 1.2. Badania i Rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, w którym będzie można otrzymać dofinansowanie na dwa typy przedsięwzięć – zakup infrastruktury badawczo - rozwojowej w firmach oraz prace badawczo-rozwojowe. Członkowie komitetu przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia zaktualizowanych szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2, przegłosowali również uchwały o przyjęciu sprawozdania rocznego z wdrażania RPOWŚ 2014-2020 za rok 2021 oraz aktualizacji regulaminu komitetu.

Sporo uwagi poświęcono obszarom wsparcia w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, które dyskutowane są z Komisją Europejską. Chodzi tu m.in. o instrumenty finansowe, inwestycje wodno-kanalizacyjne, wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne, infrastrukturę drogową, wsparcie placówek służby zdrowia czy włączenie społeczne. Uczestniczący w obradach w formie zdalnej Marek Gołota – przedstawiciel Komisji Europejskiej i opiekun RPOWŚ podkreślił, że wciąż trwają negocjacje wszystkich programów regionalnych i krajowych.  – Analizujemy projekt przedstawiony przez region świętokrzyski, biorąc oczywiście pod uwagę jego specyfikę, przygotowujemy komentarze, które powinny być gotowe w ciągu dwóch najbliższych tygodni – zapowiedział Marek Gołota.

Marszałek Bętkowski przypomniał, że 9 czerwca w Sandomierzu obradować będzie Konwent Marszałków Województw RP, na który zaproszono przedstawicieli Komisji Europejskiej. – Z pewnością będzie to dobry moment na rozmowę o nowej unijnej perspektywy – podsumował marszałek.

Galeria zdjęć

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Prezentacja stanu wdrażania RPOWŚ 2014-2020
Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020