Świętokrzyskie dla Ukrainy: 18 mln zł z UE na wsparcie uchodźców

Data opublikowania: 8 czerwca 2022
Marszałek województwa Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik
Marszałek województwa Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik

Zarząd Województwa zadecydował o uruchomieniu specjalnego projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, przewidującego wartą 18 mln zł pomoc dla uchodźców, którzy znaleźli schronienie w naszym regionie. Fundusze unijne, pochodzące z oszczędności w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020, pozwolą na kompleksowe działania: zabezpieczenie najważniejszych potrzeb bytowych, opiekę psychologiczną, pomoc w znalezieniu pracy i dostosowaniu się do polskich realiów. Do połowy przyszłego roku z projektu ma skorzystać prawie 2300 osób. 

- Od kilku tygodni bardzo intensywnie pracowaliśmy, aby uruchomić ten specjalny projekt RPO, w którym naszymi partnerami jest sześć świętokrzyskich powiatów: kielecki, pińczowski,skarżyski, starachowicki i włoszczowski oraz miasto Kielce – poinformowała Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik. - Celem jest bardzo szeroko zakrojona pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do naszego regionu, chroniąc się przed rosyjską agresją. Uruchomienie projektu wymagało m.in. uzyskania specjalnej zgody Komisji Europejskiej oraz pozwolenia Ministerstwa Finansów na przesunięcie wszystkich funduszy unijnych, jakie pozostały nam jeszcze do dyspozycji w ramach części społecznej RPO, na  pomoc dla uchodźców. Ostatecznie wyasygnowaliśmy 18 mln złotych. Ta kwota pozwoli na wsparcie około 2,3 tys. osób. Zakładamy, że będą to przede wszystkim matki z dziećmi. Chcemy, aby pomoc była kompleksowa, ale jednocześnie każdorazowo dostosowywana do indywidualnych potrzeb konkretnych osób i rodzin.

Projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy” będzie realizowany co najmniej do połowy 2023 r. przez partnerstwo, którego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto w przedsięwzięcie będzie zaangażowany  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oraz sześć wspomnianych powiatów.

- Podjęliśmy ścisłą współpracę ze świętokrzyskimi starostwami powiatowymi, ponieważ to właśnie samorządowcy, działając  na swoim terenie, są najbliżej uchodźców z Ukrainy, a więc mogą najlepiej rozpoznawać ich potrzeby i nieść najbardziej oczekiwaną pomoc – podkreśla Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ Katarzyna Kubicka. - Plany obejmują zabezpieczenie niezbędnych, podstawowych  potrzeb życiowych, takich jak m.in. pokrycie kosztów pobytu, zapewnienie środków czystości, wyżywienia, środków higieny, ubrań, itp. Ponadto wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla dzieci i dorosłych. Chcemy również zaoferować pomoc w znalezieniu zatrudnienia i szkolenia zawodowe dla tych osób, które zadeklarują gotowość do podjęcia pracy w naszym województwie. Istotna będzie z pewnością także pomoc w przystosowaniu się do naszych polskich realiów, jak choćby wsparcie w załatwianiu różnego rodzaju formalności urzędowych. Nie zapominamy także o integracji obywateli Ukrainy z mieszkańcami województwa świętokrzyskiego, dlatego w projekcie przewidziano różnego  rodzaju działania społeczno-kulturalne.