Lecznice z nowym źródłem ciepła

Data opublikowania: 23 czerwca 2022
Podpisanie preumowy
Podpisanie preumowy

Likwidacja nieefektownej i generującej duże zanieczyszczenia kotłowni węglowej obsługującej Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Zespolony – taki jest cel projektu współfinansowanego z unijnych funduszy w ramach instrumentu REACT EU.

W czwartek, 23 czerwca marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski oraz dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prof. Stanisław Góźdź podpisali preumowę na dofinansowanie ze środków unijnych projektu Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii  i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W spotkaniu wzięli również udział radna Sejmiku Województwa, członek Rady Społecznej szpitala - Magdalena Zieleń i Zbigniew Duda dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach.

Podpisana preumowa opiewa na kwotę 18 mln 520 tys. zł, natomiast całkowita wartość przedsięwzięcia to 33 mln 210 tys. zł. Projekt realizowany będzie w ramach instrumentu REACT EU, którego środki zostały włączone do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i w całości przeznaczone na projekty związane z efektywnością energetyczną.

- Projekt zakłada likwidację nieefektownej i generującej duże zanieczyszczenia kotłowni węglowej obsługującej największy kompleks szpitalny w Kielcach - Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Zespolony – mówi marszałek Andrzej Bętkowski. - To będzie ważna i długo wyczekiwana, nie tylko przez dyrekcję obu placówek medycznych, ale też przez kielczan, inwestycja.

 W ramach projektu przewiduje się dodatkowo wybudowanie trzech lokalnych kotłowni opalanych gazem. Dwie kotłownie niskoemisyjne gazowe wykorzystane będą do koniecznego zabezpieczenia w ciepło technologiczne i ciepłą wodę użytkową i będą stanowiły uzupełniające źródło ciepła. Trzecia z kotłowni będzie służyła do wytwarzania pary. 

Jak podkreśla wicemarszałek Bogusławki - inwestycja ta będzie jednym z największych i najważniejszych przedsięwzięć proekologicznych realizowanych w naszym regionie ze środków unijnych. Jej efektem ma być ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska poprzez zamianę źródeł energii na źródła bardziej przyjazne dla środowiska.

Warto podkreślić, że roczne zużycie węgla na potrzeby obu lecznic wynosi 5 500 ton, a to przekłada się na bardzo wysoką  emisję dwutlenku węgla do powietrza.

- Na wymianę kotłowni i nowoczesne źródło ogrzewania czekaliśmy blisko 15 lat – podkreślił prof. Stanisław Góźdź. – Pracująca od 30 lat stara kotłownia, opalana miałem węglowym nie spełnia obecnych standardów, jest wyjątkowo nieefektywna energetycznie i wpływa na zanieczyszczenie powietrza w Kielcach. Nowe źródło ciepła zredukuje te problemy i znacząco ułatwi zarządzanie ciepłem w obu szpitalach.

Niezwykle istotnym efektem inwestycji będą również - zmniejszenie strat w procesie wytwarzania i przesyłu ciepła, ograniczenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw ciepła, a tym samym zdolności do świadczenia szeroko rozumianych usług leczniczych.

 

Projekt współfinasowany będzie w ramach w ramach Działania 12.1 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność” Osi 12 „REACT-EU dla Świętokrzyskiego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć

Podpisanie preumowy
Podpisanie preumowy - wicemarszałek Marek Bogusławski
Podpisanie preumowy - marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski
Podpisanie preumowy