O dobrych praktykach wykorzystania instrumentów zwrotnych w dobie pandemii covid podczas III Miedzynarodowego spotkania partnerów projektu „ATM FOR SME`s”

Data opublikowania: 29 czerwca 2022
Spotkanie
Spotkanie

W dniach 22 – 23 czerwca 2022 r. odbyło się III spotkanie partnerów w ramach międzynarodowego projektu „Access to Microfinance for Small and Medium–sized Enterprises – ATM for SME`s” czyli „Dostęp do mikrofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw”, realizowanego przez Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Po długiej przerwie spowodowanej trwającą w Europie pandemią COVID-19, partnerzy projektu spotkali się osobiście we Włoszech, Cagliari.

Międzynarodowy projekt „ATM for SME`s”, którego partnerem jest województwo świętokrzyskie to roczna inicjatywa, w której główny nacisk jest położony na wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami projektu z obszaru wsparcia dla sektora MŚP w okresie pandemii koronawirusa, zidentyfikowania dobrych praktyk oraz wypracowania rekomendacji do nowego programu „Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021 – 2027”.

Tematyka III spotkania poświęcona była promowaniu włączenia finansowego poprzez tworzenie korzystnych warunków udzielania pożyczek i przystępnych gwarancji
w szczególności w okresie pandemii COVID-19.

Wszyscy partnerzy mieli okazję do zaprezentowania lokalnych dobrych praktyk, które polegały na podejmowaniu działań wspierających gałęzie gospodarki w odniesieniu do kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, w tym w szczególności w sektorze MŚP. Liliana Krężołek, koordynator projektu „ATM for SME`s” z Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ przedstawiła szczegóły związane z wdrażaniem działania 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP. Innowacyjna inicjatywa pn. „Świętokrzyskie Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych“ zostało zaprezentowane jako trzeci dobry przykład z regionu świętokrzyskiego.  W ramach utworzonego instrumentu finansowego „Pożyczka Płynnościowa” Konsorcjum udziela pożyczek na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP na terenie województwa świętokrzyskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Druga część spotkania była doskonałą okazją do dyskusji na temat kwestii instrumentów finansowych w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027 i ich roli w dalszym wspieraniu sektora MŚP, w której udział brała Pani Katarzyna Kowalewska Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ.

Efektem przedmiotowego międzynarodowego spotkania będzie m.in. Katalog Dobrych Praktyk opracowywany przez partnera doradczego projektu „ATM for SME`s”  European Microfinace Network (EMN, Belgia), w którym znajdą się najlepsze inicjatywy wdrażane przez regiony krajów zaangażowanych w realizację projektu.

Zgodnie z harmonogramem projektu, następne spotkanie wstępnie zaplanowane zostało
na wrzesień 2022 r., które to będzie ostatnim, zakańczającym projekt wydarzeniem organizowanym przez lidera projektu FEA – Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości  
w Budapeszcie, Węgry.

Projekt „ATM for SMEs” realizowany jest przez Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu w okresie: 01.10.2021 – 30.09.2022 r., w ramach Programu  INTERREG EUROPA (Oś priorytetowa 2. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Galeria zdjęć

Spotkanie
Prezentacja
Rozmowy po prezentacji
Spotkanie z prezentacją
Zebrani podczas prezentacji
Dyskusje
Prezentcja