Unijne rozdanie na badania i rozwój

Data opublikowania: 29 czerwca 2022
Unijne rozdanie na badania i rozwój
Unijne rozdanie na badania i rozwój

Kolejne rozdanie unijnych funduszy dla przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego stało się faktem! Zarząd Województwa rozstrzygnął konkursy na dofinansowanie prac badawczych i zakup infrastruktury rozwojowej.

Konkursy przeprowadzono w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Objęły one trzy typy przedsięwzięć skierowanych do mikro, małych, średnich i pod pewnymi warunkami – również dużych przedsiębiorstw. Pierwszy z tych projektów - to połączenie zakupu  infrastruktury badawczo - rozwojowej z pracami badawczo-rozwojowymi, drugi dotyczył zakupu infrastruktury badawczo-rozwojowej, zaś trzeci – wykonania prac badawczych.

 Obradujący w środę, 29 czerwca Zarząd Województwa przyjął uchwały o rozstrzygnięciu konkursów i wyborze do dofinansowania trzech projektów na łączną kwotę w wysokości 4 mln  498 tys. zł.

- Wsparcie unijne otrzymały projekty z różnych dziedzin – medycyny, budownictwa i  obrotu biomasą, wszystkie łączy innowacyjne podejście do działalności, poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych, które są warunkiem rozwoju – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Jestem przekonany, że fundusze unijne będą służyć wzmocnieniu ich potencjału i staną się kołem zamachowym rozwoju.

Marszałek Bętkowski dodaje, że jednym z najważniejszych priorytetów polityki regionalnej jest zwiększenie poziomu innowacyjności gospodarki naszego regionu oraz wzmocnienie jej konkurencyjności, a temu celowi mają m.in. służyć środki unijne, które trafiają do świętokrzyskich firm.

Warto dodać, że w czwartek, 30 czerwca ruszają dwa kolejne konkursu w ramach RPOWŚ 2014-2020 skierowane do przedsiębiorców – na zakup infrastruktury rozwojowej oraz prowadzenie prac badawczych.