Podpisano umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej 758 w gm. Iwaniska

Data opublikowania: 14 lipca 2022
Podpisanie umowy na rozbudowę drogi wojewódzkiej 758 w gm. Iwaniska
Podpisanie umowy na rozbudowę drogi wojewódzkiej 758 w gm. Iwaniska

Blisko 3,5-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 758 na odcinku Ujazd – granica gminy Iwaniska w powiecie opatowskim będzie zmodernizowany i rozbudowany. W Ujeździe dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Jerzy Wrona podpisał umowę na wykonanie inwestycji z firmą DROGOMEX z Pruszkowa.

W gminie Ujazd gościł marszałek województwa Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, a także świętokrzyscy parlamentarzyści poseł Krzysztof Lipiec i senator Jarosław Rusiecki. 

Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 758 polegać będzie na rozbudowie drogi do parametrów drogi klasy G, o długości 3 420 m.

W ramach przebudowy droga zostanie wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie: pobocze, chodnik, przebudowana zostanie ścieżka rowerowa. Dodatkowo przebudowie podlegać będą zjazdy indywidualne i publiczne. Wykonane zostaną rowy oraz wykonane zostanie wzmocnienie skarp płytami ażurowymi, gabionami, brukiem polnym.

Planowana modernizacja drogi ma usprawnić dojazd do zabytkowego zamku Krzyżtopór, zakończy się w grudniu 2023 r. Wartość kontraktu na roboty budowlane wynosi 14 616 265 zł. Inwestycja będzie dofinansowana w 85 proc. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, pozostałe środki finansowe pochodzą z budżetu państwa.