Dla mieszkańców, dla przyrody

Data opublikowania: 1 sierpnia 2022

4,5 mln zł – taka jest wartość unijnego dofinansowania dwóch projektów, które realizować będzie gmina Nowiny. Dotyczą one przedsięwzięć związanych z edukacją przyrodniczą oraz rewitalizacją.

W poniedziałek, 1 sierpnia marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik podpisali z wójtem gminy Nowiny – Sebastianem Nowaczkiewiczem dwie umowy na wsparcie z funduszy unijnych projektów realizowanych przez ten podkielecki samorząd.

Pierwszy z nich dotyczy rewitalizacji, jego ogólna wartość to 13 mln 102 tys. zł, zaś dofinansowanie unijne prawie 4 mln zł. W ramach projektu zaplanowano - rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła”, utworzenie w Nowinach parku, modernizację placu handlowego (budowa zadaszenia, szaletów publicznych, przebudowa parkingu), montaż instalacji świetlnej przeszkodowej na kominie na terenach inwestycyjnych, monitoring terenu objętego rewitalizacją oraz utworzenie Izby Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wynosi 6,79 ha.

Drugi projekt zakłada budowę ok. 3 km ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie leśnym Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego, obejmującej wierzchołki Góry Malik, Góry Miejskiej oraz Okrąglicy. W ramach projektu powstanie ścieżka o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej pokrywająca się z obecnie użytkowanymi ścieżkami. Na jej trasie postawione zostaną dwa deszczochrony ze stołami i ławami oraz jeden zostanie odremontowany. Trasa zostanie oznakowana, pojawią się tablice informacyjne, sylwetki zwierząt z wikliny oraz totemy QR, dla których zostanie przygotowana aplikacja mobilna. Aplikacja będzie wskazywać lokalizację użytkownika oraz deszczochronów, wspomagać poznawanie lokalnej bioróżnorodność i umożliwiać umieszczanie zdjęć oraz połączenie z portalami społecznościowymi. Całkowita wartość projektu to 578 tys. zł, wkład UE zamknął się w kwocie  492 tys. zł.

Oba przedsięwzięcia, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 służyć będą społeczności lokalnej, mieszkańcy zyskają nowa przestrzeń rekreacyjno-kulturalną,  a gmina wzbogaci swoją ofertę turystyczną. 

Galeria zdjęć

Nowiny dwa projekty