Zapraszamy na spotkanie informacyjne we Włoszczowie: dofinansowanie usług społecznych i zdrowotnych w programie „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”

Data opublikowania: 9 grudnia 2022
Spotkanie
Spotkanie

Ponad 160 mln euro na projekty przewidujące poprawę zdrowia osób pracujących, ponadto opiekę nad seniorami i osobami chorymi, pomoc dla dzieci i rodzin przeżywających kłopoty wychowawcze, a także wsparcie dla mieszkańców regionu będących w trudnej sytuacji życiowej, a chcących wrócić do pracy i życia społecznego – to tylko część możliwości, jakie daje nowy program regionalny „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. Zapraszamy do Włoszczowy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, podczas którego przedstawimy możliwości skorzystania ze środków unijnych w naszym regionie w nadchodzących latach.

Szkolenie odbędzie się 14 grudnia 2022 r. w godz. 1100 – 1230, w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10. Do udziału zapraszamy przedstawicieli podmiotów z powiatów: jędrzejowskiego, koneckiego oraz włoszczowskiego, tj. kierownictwo i pracowników merytorycznych samorządów, jednostek podległych samorządom, Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych, firm itd., które są zainteresowane realizacją projektów dotyczących usług społecznych i zdrowotnych w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

 Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną możliwości finansowania projektów zakładających m.in.:

- pomoc osobom niesamodzielnym i opiekę nad osobami starszymi i chorymi;

- wsparcie i aktywizację mieszkańców regionu, będących w trudnej sytuacji życiowej, a chcących wrócić do pracy i do życia społecznego;

- pomoc dzieciom i rodzinom (w tym rodzinom zastępczym), przeżywającym trudności wychowawcze oraz rozwijanie świetlic środowiskowych;

- pomoc dla uchodźców;

- wsparcie podmiotów ekonomii społecznej;

- wsparcie dla Centrów i Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;

- kompleksowe wsparcie zdrowia osób aktywnych zawodowo.

 Ponadto poruszone zostaną zagadnienia, dotyczące najważniejszych zasad realizacji projektów społecznych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu we Włoszczowie prosimy o zgłaszanie się w systemie rejestracji elektronicznej, za pomocą poniższego linku:

https://ankiety.swietokrzyskie.pro/rejestracja-wloszczowa-14-12-2022

Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 grudnia 2022 r. do godz. 15.00. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem: 41 34 98 923. Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku konieczności uwzględnienia specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w spotkaniu (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie informacji w tej sprawie. Informujemy, iż dane osobowe uczestników, w zakresie w jakim zostaną podane w związku ze zgłoszeniem, będą przechowywane i przetwarzane przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ wyłącznie na potrzeby organizacji wydarzenia.