Świętokrzyskie się szkoli: unijne projekty społeczne 2021-2027

Data opublikowania: 19 grudnia 2022
Spotkanie 16.12.2022
Spotkanie 16.12.2022

Blisko 400 osób skorzystało z oferty szkoleniowej Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ i pogłębiło swoją wiedzę o nowym programie regionalnym „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. W cyklu dziewięciu spotkań informacyjnych uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i firm. Przypomnijmy: do wykorzystania na wsparcie świętokrzyskiej edukacji, ochrony zdrowia, usług społecznych oraz rynku pracy jest ponad 1,8 mld zł.

Szkolenia odbywały się od 24 listopada do 15 grudnia w Ostrowcu Świętokrzyskim, Busku – Zdroju, Kielcach, Starachowicach, Pińczowie, Sandomierzu, Opatowie, Włoszczowie oraz w Jędrzejowie. Przeprowadzono je w taki sposób, aby w każdym wydarzeniu mogli uczestniczyć przedstawiciele podmiotów działających w danym powiecie oraz w dwóch powiatach sąsiadujących. Pomieszczeń, sprzętu oraz wsparcia informatycznego w miejscu organizacji szkoleń każdorazowo udzielały Starostwa Powiatowe.

- Te intensywne działania informacyjne, kierowane do naszych najważniejszych partnerów, czyli autorów projektów społecznych z całego naszego regionu, zbiegły się w czasie z oficjalną decyzją Komisji Europejskiej o akceptacji programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” - komentuje Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, nadzorująca przygotowanie i realizację części społecznej programu FEŚ 2021-2027. – KE bardzo wysoko oceniła nasz nowy program regionalny. Ta pozytywna ocena to dla nas jednocześnie wyzwanie i zachęta, aby jak najszybciej i z jak najlepszymi efektami rozpocząć wdrażanie programu. Wstępem do tego były właśnie szkolenia, przeprowadzone w całym województwie. Duże zainteresowanie nimi pokazuje, że w momencie ogłoszenia pierwszych naborów projektów z programu FEŚ 2021-2027 możemy spodziewać się dużego zainteresowania. To dobry prognostyk na przyszłość.    

- Ostatnie dwa lata to był okres wytężonej, czasem mozolnej pracy nad nowym programem, a następnie negocjowanie jego kluczowych zapisów z Komisją Europejską  – komentuje dyrektor Departamentu Wdrażania EFS UMWŚ, Katarzyna Kubicka. – Przyjęcie programu przez KE to moment dużej satysfakcji, ale… nie świętowania, bo przecież cały czas pracujemy nad dokumentami i procedurami, stanowiącymi „oprzyrządowanie” niezbędne do ogłaszania naborów, oceny wniosków, udzielania dofinansowania no i rozliczania projektów. Jednocześnie planujemy kolejne działania informacyjne i szkoleniowe, bo wraz z nowym programem pojawia się wiele nowej wiedzy, wytycznych i regulacji, które powinni poznać autorzy projektów. Naszym zadaniem jest im to przekazać, a następnie wspierać ich na etapie tworzenia i realizacji projektów.

Pierwsze nabory projektów ze społecznej części programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” powinny rozpocząć się już w I kwartale 2023 r. Będzie im towarzyszyć dalsza intensywna akcja informacyjno-szkoleniowa.

Galeria zdjęć

Spotknaie Busko-Zdrój 1.12..2022
Spotknaie Busko-Zdrój 1.12..2022
Spotkanie w Jędrzejowie 15.12.2022
Spotkanie w Jędrzejowie 15.12.2022
Spotkanie w Jędrzejowie 15.12.2022
Spotkanie w Jędrzejowie 15.12.2022
Spotkanie w Opatowie 13.12.2022
Spotkanie w Opatowie 13.12.2022
Spotkanie w Ostrowcu Świętokrzyskim 24.11.2022
Spotkanie w Ostrowcu Świętokrzyskim 24.11.2022
Spotkanie w Pińczowie 07.12.2022
Spotkanie w Pińczowie 07.12.2022
Spotkanie w Sandomierzu 08.12.2022
Spotkanie w Sandomierzu 08.12.2022
Spotkanie w Starachowicach 06.12.2022
Spotkanie w Starachowicach 06.12.2022
Spotkanie w Starachowicach 06.12.2022
Spotkanie we Włoszczowie 14.12.2022
Spotkanie we Włoszczowie 14.12.2022