Szkoły efektywne energetycznie

Data opublikowania: 26 stycznia 2023
Szkoły efektywne energetycznie
Szkoły efektywne energetycznie

Ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych oraz oszczędność energii – to główne cele projektu realizowanego przez gminę Kielce, który otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości ponad 3,5 mln zł.

W czwartek 26 stycznia podpisano umowę na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projektu Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach, który zakłada termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 8 w oraz Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach. Umowę parafowali marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik z wiceprezydentem Kielc Bożeną Szczypiór. 

– Dziś podpisujemy umowę z gminą Kielce na dofinansowanie z funduszy unijnych projektu, służącego poprawie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – mówił marszałek Andrzej Bętkowski. – To jedne z najlepszych sposobów na sprostanie wyzwaniom, przed którymi stoi dziś cały świat, odczuwający skutki kryzysu energetycznego.

– Dofinansowanie tego projektu jest wysokie, bo wynosi 85 procent. Mam nadzieję, że szereg prac w tych dwóch obiektach przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście oraz do zmniejszenia kosztów utrzymania tych budynków – dodała wicemarszałek Renata Janik.

Prace w obu placówkach polegać będą na modernizacji systemu grzewczego oraz cwu, dociepleniu stropodachu, ścian zewnętrznych, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED, modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonaniu instalacji fotowoltaicznych. Projekt obejmuje zadania, które przyczynią się do ochrony jakości powietrza oraz poprawią poziom efektywności energetycznej.

Koszt przedsięwzięcia to 4,2 mln zł, a wartość dofinansowania z funduszy unijnych – ponad 3, 5 mln zł.  Pieniądze pochodzą z Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Gościem wydarzenia był senator Krzysztof Słoń.

 

Galeria zdjęć

Szkoły efektywne energetycznie