Ruszamy z nową unijną perspektywą

Data opublikowania: 1 lutego 2023
Ruszamy z nową unijną perspektywą
Ruszamy z nową unijną perspektywą

1,456 mld euro – taką rekordową kwotę otrzymał region świętokrzyski na realizację nowego programu regionalnego. O tym, na jakie przedsięwzięcia wykorzystamy te pieniądze, rozmawiano podczas konferencji inaugurującej program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, która odbyła się we wtorek, 31 stycznia.

Do Targów Kielce przybyło ponad 200 przedstawicieli różnych środowisk – samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i kulturalnych oraz przedsiębiorców.

- Jestem przekonany, że zapisy nowego programu są odpowiedzią na wyzwania stojące przed naszym regionem. Nie mam również wątpliwości co do tego, że mądrze i z wielką rozwagą wykorzystamy fundusze unijne, by stworzyć w regionie odpowiednie warunki do zrównoważonego, inteligentnego rozwoju we wszystkich istotnych obszarach – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski otwierając konferencję. - Nasz program regionalny koncentruje się przede wszystkim na wsparciu przedsiębiorczości i innowacji oraz inwestycjach przyjaznych środowisku. Nie zapominamy również o naszych mieszkańcach – dzięki funduszom unijnym będziemy inwestować w ich edukację, zdrowie i rozwój, będziemy także realizować usługi z zakresu rynku pracy.

Dyskusję nad założeniami nowego programu regionalnego oraz szansami jakie dla województwa świętokrzyskiego stwarzają unijne środki poprzedziło przekazanie przez przedstawicielki Komisji Europejskiej: Angelę Martinez Sarasola, Muriel Guin oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej - Małgorzatę Jarosińską-Jedynak marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu oraz wicemarszałek Renacie Janik decyzji zatwierdzającej program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

– Jest mi niezmiernie miło, że mogę być z wami w tak ważnym momencie. Dziś świętujemy bardzo ważną chwilę dla województwa świętokrzyskiego. 7 grudnia 2022 roku po wielu trudnych dyskusjach udało się wynegocjować program regionalny – mówiła Małgorzata Jarosińska – Jedynak. –  Składam gratulacje całemu zarządowi województwa świętokrzyskiego za wynegocjowanie tak dobrego programu. Wysokość funduszy unijnych, które trafią do waszego regionu pokazuje jak wiele wyzwań jest w województwie świętokrzyskim i jak wiele zależy od państwa aktywności i sprawności w korzystaniu z tych środków. Wierzę, że na koniec perspektywy będziecie mogli powiedzieć, że jesteście liderem zmian. Trzymamy kciuki za sprawne wdrożenie programu.

Gośćmi wydarzenia były Angela Martinez Sarasola, kierownik Działu w Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej – Polska oraz dodała Muriel Guin, kierownik Działu, Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, a także Piotr Wawrzyk – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, senator Krzysztof Słoń oraz wojewoda Zbigniew Koniusz.

- Cieszymy się, że cześć środków  z programu regionalnego będzie przeznaczonych na badania, nowe technologie, inteligentne specjalizacje i nowoczesne rozwiązania – mówiła Angela Martinez Sarasola, natomiast Muriel Guin dodała, że jednym z najważniejszych wyzwań regionu świętokrzyskiego jest depopulacja. - W obecnej perspektywie  środki z Europejskiego Funduszu Społecznego będą odgrywać istotną rolę,  to 1/3 całych środków programowych dla całego regionu. Cieszymy się, że w programie są zaplanowane istotne inwestycje w młodzież poniżej 35. roku życia. Dzięki temu młodzi będą mieć szanse na dobrej jakości zatrudnienie, praktyki i edukację zawodową – stwierdziła.

Dyskusja podczas konferencji odbyła się w formie dwóch paneli – w pierwszym z nich „Rola regionów w budowaniu silnej polityki spójności” wzięli udział Angela Martinez Sarasola, Muriel Guin, oraz Piotr Krasuski – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Uczestnikami drugiego panelu „Strategiczne kierunki rozwoju regionu” byli Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ, Andrzej Kurkiewicz – pełnomocnik prezes Głównego Urzędu Miar do spraw badań i rozwoju, prof. Artur Kowalik – kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz Marek Banasik – prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Była to znakomita okazja do dyskusji o wyzwaniach, przed którymi stoi region świętokrzyski oraz szansach, które stwarzają fundusze unijne.

- Zachęcamy wszystkich do tego, aby już przygotowywali się do konkursów, które niebawem ogłosimy – podsumowała Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego. – Ta perspektywa jest bardzo przemyślana, stanowi odpowiedź na wszystkie wyzwania regionu, ale nawet najlepsze zapisy w programie nie przyniosą oczekiwanych efektów, gdy nie będziemy mieć po drugiej stronie partnerów piszących dobre projekty.

Zapis konferencji:

https://www.youtube.com/watch?v=Dz1GihJdGV4&t=15672s

Galeria zdjęć

Ruszamy z nową unijną perspektywą
Ruszamy z nową unijną perspektywą
Ruszamy z nową unijną perspektywą
Ruszamy z nową unijną perspektywą
Ruszamy z nową unijną perspektywą
Ruszamy z nową unijną perspektywą
Ruszamy z nową unijną perspektywą
Ruszamy z nową unijną perspektywą
Ruszamy z nową unijną perspektywą
Ruszamy z nową unijną perspektywą
Ruszamy z nową unijną perspektywą
Ruszamy z nową unijną perspektywą
Ruszamy z nową unijną perspektywą
Ruszamy z nową unijną perspektywą
Ruszamy z nową unijną perspektywą
Ruszamy z nową unijną perspektywą

Załączone pliki: