Zagnańsk coraz piękniejszy

Data opublikowania: 10 listopada 2023
Zagnańsk coraz piękniejszy
Zagnańsk coraz piękniejszy

Nowe, przyjazne dla mieszkańców oblicze Zagnańska – a wszystko to dzięki Funduszom Europejskim, które wsparły rewitalizację tej urokliwej, podkieleckiej miejscowości. Umowę na realizację projektu podpisano w piątek, 10 listopada.

Przywrócenie i nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych oraz rekreacyjnych zdegradowanym budynkom, obiektom, terenom – taki jest cel projektu „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. Wartość dofinansowania przedsięwzięcia to 2,7 mln zł, zaś koszt całkowity ponad 7 mln zł. Ogólna powierzchnia terenów objętych rewitalizacją wynosi 3 ha.

Umowę na dofinansowanie projektu z wójtem Zagnańska - Wojciechem Ślefarskim podpisali dziś marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik.

– Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, integracji i ożywienia społecznego, gospodarczego i kulturalnego – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

– Bardzo dziękuję za ten projekt. Dzięki tym środkom Zagnańsk zyska na wyglądzie i funkcjonalności. To gmina turystyczna z pięknymi okazami przyrodniczymi i zabytkami, dlatego cieszę się, że z tych inwestycji będą mogli korzystać mieszkańcy i turyści – podkreśla wicemarszałek Renata Janik. 

Projekt obejmuje realizację dziewięciu zadań, w tym jedno wykonane przez partnera z sektora MŚP (budowa wiaty handlowej na terenie rekreacyjnym), zaś dwa przez partnerów samorządowych – powiat kielecki (budowa chodnika przy ulicy Przemysłowej) oraz województwo świętokrzyskie (budowa przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej).

W ramach zadania gmina wykonała przebudowę boiska sportowego oraz parkingu przy szkole podstawowej, termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia, zaplanowano również prace zmierzające do poprawy stanu technicznego zabytkowej "Dróżniczówki", montaż monitoringu, budowę miasteczka rowerowego na terenie Skateparku.

– Większość zadań już wykonaliśmy w ramach preumowy, a dziś podpisujemy umowę, co otwiera drogę do ubiegania się o refundację tych działań. Pozyskane fundusze zmieniają gminę na lepsze – dodaje wójt Zagnańska Wojciech Ślefarski.

Warto dodać, ze w ramach RPOWŚ 2014-2020 z Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich podpisano już 41 umów na łączną kwotę 250, 5 mln zł. Dzięki realizacji projektów rewitalizacyjnych zmienia się oblicze świętokrzyskich gmin, poprawia jakość życia ich mieszkańców, następuje ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i kulturalne. Nie bez znaczenia jest także to, że w ramach działań rewitalizacyjnych wdrażane są rozwiązania przyjazne dla środowiska a zdegradowane obszary zyskują nową funkcję.

Dofinansowanie ze środków unijnych projektów rewitalizacyjnych to realne wsparcie dla samorządów, które służy rozwojowi lokalnemu zarówno w zakresie infrastruktury technicznej, jak i społecznej.

 

Galeria zdjęć

Zagnańsk coraz piękniejszy
Zagnańsk coraz piękniejszy
Zagnańsk coraz piękniejszy