Świętokrzyskie. Jesteśmy blisko

Data opublikowania: 15 listopada 2023
Świętokrzyskie. Jesteśmy blisko
Świętokrzyskie. Jesteśmy blisko

Przedsiębiorcy, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu spotkali się we wtorek, 14 listopada na Kongresie Gospodarczym „Świętokrzyskie. Jesteśmy blisko” finalizującym projekt promocji gospodarczej województwa. Nie kończy się jednak wsparcie z funduszy europejskich przedsiębiorców i  regionalnej gospodarki.

W Hotelu Binkowski w Kielcach spotkało się pond sto osób, które zaangażowane były w przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”. Wśród nich - marszałek województwa świętokrzyskiego - Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa - Tomasz Jamka. Finalizacja projektu była dobrym momentem na podsumowania, ale także śmiałe spojrzenie w przyszłość i rozmowę o tym, jak wspierać świętokrzyski sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Przypomnijmy, że projekt promocji gospodarczej regionu realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020, Działanie 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu.

Wspólnie możemy więcej

- Udział w kilku wydarzeniach zorganizowanych w ramach projektu zaowocował licznymi kontaktami biznesowymi. Budowanie sieci połączeń, to efekt być może mało mierzalny, ale w dłuższej perspektywie przynoszący ogromne korzyści. Nie mam co do tego wątpliwości, że naszym największym potencjałem są kontakty – stwierdziła Izabela Dajewska, właścicielka firmy Biznario, która działa w branży metalowej.

Karina Przybyło – Kisielewska, wiceprezes Zarządu Fontia Sp. z o.o. Bristol Art & SPA Hotel przyznała, że branża turystyki uzdrowiskowej została wsparta dzięki „HARDOWI”, niestety pandemia oraz wojna w Ukrainie zatrzymała rozwój tego sektora. – Musimy wspólnymi siłami przełamać mylne postrzeganie Buska-Zdroju czy Solca – Zdroju jako miejsc przeznaczonych dla osób po siedemdziesiątym roku życia. Te uzdrowiska mają doskonałą ofertę również dla młodszych - stwierdziła.

Szymon Sieradzki, prezes Zarządu Lyofarm dodał: - Uczestniczyliśmy w kilku zagranicznych misjach gospodarczych organizowanych przez Urząd Marszałkowski, które były doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych oraz pozyskiwania klientów. Ogromne znaczenie ma także fakt, że dzięki projektowi zacieśniły się więzi między świętokrzyskimi przedsiębiorcami, co pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz wzajemna inspirację. Ogromną wartością projektu było wsparcie eksperckie, dotyczące możliwości wejścia na rynki zagraniczne.

Na podobne aspekty zwrócił również uwagę Sergiusz Przywała, dyrektor marketingu w firmie Przywała Stones. – Nasz biznes jest biznesem relacyjnym, dla nas ważny jest kontakt z potencjalnym klientem. Umożliwiły nam to wyjazdy na zagraniczne targi organizowanym w ramach projektu, podczas których mogliśmy podpatrywać konkurencję, poznać oczekiwania  klientów, a przez to szybciej do nich dotrzeć – powiedział.

Fundusze europejskie dla gospodarki

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski podsumowując realizację projektu promocji gospodarczej regionu stwierdził, że był to czas ważnych i różnorodnych działań, skierowanych do wielu branż, które dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego mogły wzmocnić swój potencjał. - Będziemy kontynuować współpracę z przedsiębiorcami w ramach obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej – zapowiedział marszałek.

O tym, na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 mówił podczas kongresu Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ.

- Priorytet 1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki w całości skierowany jest do przedsiębiorców. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę prawie 215 mln euro, z których współfinansować będziemy m.in. przedsięwzięcia z zakresu B+R, budowanie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wzmacnianie powiązań klastrowych, a także zwiększanie potencjału sektora MŚP – wyliczył dyr. Sułek.

Przypomniał on także, że jedną z pierwszych umów podpisanych w ramach nowej perspektywy była ta dotycząca realizacji projektu „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” o wartości 348 mln 300 tys. zł. Dzięki niemu wsparcie w postaci preferencyjnych pożyczek otrzyma 891 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego.

Świętokrzyskie firmy będą mogły również otrzymać wsparcie na projekty związane z efektywnością energetyczną i gospodarowaniem odpadami. Na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 47 mln euro. W obecnej perspektywie przewidziano także wspieranie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesowej, czyli kontynuację działań związanych z promocją gospodarczą regionu.

Projekt „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in” w liczbach:

  • 10 mln 350 tys. zł na realizację projektu
  • 270 przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie
  • 15 konferencji pro-eksportowych
  • 15 przyjazdowych misji gospodarczych zagranicznych przedsiębiorców
  • 12 wyjazdowych misji gospodarczych
  • 7 spotkań pro-inwestycyjnych za granicą
  • 6 branżowych spotkań match-makingowych w Targach Kielce
  • 3 branżowe analizy regionalne
  • 1 konferencja zagraniczna

Galeria zdjęć

Świętokrzyskie. Jesteśmy blisko
Świętokrzyskie. Jesteśmy blisko
Świętokrzyskie. Jesteśmy blisko
Świętokrzyskie. Jesteśmy blisko
Świętokrzyskie. Jesteśmy blisko
Świętokrzyskie. Jesteśmy blisko
Świętokrzyskie. Jesteśmy blisko
Świętokrzyskie. Jesteśmy blisko
Świętokrzyskie. Jesteśmy blisko
Świętokrzyskie. Jesteśmy blisko
Świętokrzyskie. Jesteśmy blisko
Świętokrzyskie. Jesteśmy blisko
Świętokrzyskie. Jesteśmy blisko