Górno zostanie kompleksowo zrewitalizowane

Data opublikowania: 1 grudnia 2023
Podpisanie umowy na rewitalizację gminy Górno
Podpisanie umowy na rewitalizację gminy Górno

Blisko 4 mln zł dofinansowania ze środków unijnych odmieni oblicze ponad 6 hektarów zdegradowanych terenów w gminie Górno. Miejscowość m. in. zyska nowy plac targowy, oświetlenie uliczne i monitoring miejsc publicznych. Zrewitalizowane zostaną tereny wokół kamieniołomu, które będą mogły pełnić funkcje rekreacyjne.

Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali umowę na realizację projektu kompleksowej rewitalizacji Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Koszt całkowity inwestycji to ponad 10 mln zł, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej wynosi blisko 4 mln zł, zaś dofinansowanie budżetu państwa – prawie 260 tys. zł.

W ramach projektu realizowane będą takie zadania jak budowa kanalizacji w Górnie, zagospodarowanie przestrzeni przy kościele, zagospodarowanie terenu przy ZOZ, stworzenie systemu monitoringu miejsc publicznych, stworzenie Placu Targowego, modernizacja oświetlenia ulicznego, adaptacja budynku do funkcji rekreacyjnych (zadanie partnera), doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury na potrzeby rozszerzenia działań kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych, doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w Górnie w celu poprawy bezpieczeństwa oraz utworzenie terenów rekreacyjnych.

– To ze wszech miar potrzebny projekt. Mieszkańcy gmin wiejskich pragną podnosić swój komfort zamieszkiwania i życia, dlatego bardzo dobrze, że władze samorządowe Górna podejmują działania idące właśnie w tym kierunku. Wartością dodaną tej inwestycji jest to, iż stworzone będą miejsca umożliwiające integrowanie się i wspólne działania mieszkańców gminy Górno, co w naszym zatomizowanym społeczeństwie jest niezwykle ważne – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

Głównym celem projektu realizowanego przez gminę Górno jest przywrócenie i nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych oraz rekreacyjnych budynkom, obiektom, terenom, co finalnie służyć ma wsparciu integracji społecznej na obszarze rewitalizacji.

Realizacja projektu służyć będzie także wsparciu rozwoju turystyce, zwiększeniu atrakcyjności obszaru rewitalizacji, dostępu do infrastruktury edukacyjnej, kulturowej oraz poprawie poziomu bezpieczeństwa.

– Ponad 4 miliony złotych dofinansowania ze środków unijnych i budżetu państwa odmienia oblicze ponad 6 hektarów zdegradowanych terenów w gminie Górno.  Dzięki tym środkom i wkładowi własnemu gminy przywrócona zostaje funkcjonalność gospodarcza, społeczna i kulturalna, poprawia się jakość życia mieszkańców i osób, które tam przyjeżdżają – podkreśla wicemarszałek Renata Janik.

Dzięki realizacji projektów rewitalizacyjnych zmienia się oblicze świętokrzyskich gmin, poprawia jakość życia ich mieszkańców, następuje ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i kulturalne. Nie bez znaczenia jest także to, że w ramach działań rewitalizacyjnych wdrażane są rozwiązania przyjazne dla środowiska, a zdegradowane obszary zyskują nową funkcję.

Dofinansowanie ze środków unijnych projektów rewitalizacyjnych to realne wsparcie dla samorządów, które służy rozwojowi lokalnemu zarówno w zakresie infrastruktury technicznej, jak i społecznej.

Galeria zdjęć

Podpisanie umowy na rewitalizację gminy Górno
Podpisanie umowy na rewitalizację gminy Górno
Podpisanie umowy na rewitalizację gminy Górno